EN rigidly
volume_up
{副词}

rigidly (又作: inflexibly)
rigidly (又作: firmly, hard, solidly, steadfastly)
rigidly (又作: rigorously, sternly, strictly)
So European money is quite rigidly managed - even too rigidly in some areas.
Takže jsou evropské finanční prostředky spravovány poměrně přísně - někdy až příliš přísně v určitých oblastech.

"rigidly"的同义词(英语):

rigidly
rigid

"rigidly" 句子 (捷克语)

这些例句有来自外部资源,因此可能并非完全准确。bab.la对内容免责。点击这里查看详情。

EnglishI feel that, in this field, they are playing the national sovereignty card too rigidly.
Zdá se mi, že v této oblasti příliš hrají na notu národní suverenity.
EnglishThe first is on the point that Mr Szájer spoke about: the attempt to force committees to be rigidly proportionate to the disposition of parties in Parliament.
První k bodu, o kterém mluvil pan Szájer, o pokusu přinutit výbory, aby měly poměrné rozložení přesně jako strany v Parlamentu.
EnglishRather than sticking rigidly to a defensive position, the ORs have everything to gain by putting themselves on an equal footing with their competitors.
Spíše než neústupně trvat na obranné pozici mohou francouzské nejvzdálenější regiony získat mnoho tím, že budou usilovat o stejná práva a postavení, jaké mají jejich konkurenti.