捷克语 | 手册 - 移民入境 | 银行

银行 - 通用

ฉันสามารถถอนเงินใน[ประเทศ]โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมได้ไหม
Mohu vybrat peníze z bankomatu v [název země] bez placení poplatků?
询问在某一国家取钱是否有手续费
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคารคือเท่าไร
Jaké jsou poplatky za výběr z cizího bankomatu?
询问在不同银行的ATM机上取钱要多少手续费

银行 - 银行开户

ฉันต้องการเปิดบัญชีธนาคาร
Chtěl/a bych si otevřít bankovní účet.
表达你想要在银行开户
ฉันต้องการปิดบัญชีธนาคารของฉัน
Chtěl/a bych zavřít můj bankovní účet.
表达你想要关闭一个银行账户
ฉันเปิดบัญชีธนาคารทางออนไลน์ได้ไหม
Mohu otevřít bankovní účet přes internet?
询问你是否能网上开户
ฉันจะได้รับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต
Jakou kartu dostanu: debitní nebo kreditní?
询问你的账户是什么类型的卡
ฉันสามารถทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือได้ไหม
Mohu spravovat svůj účet na telefonu?
询问你能否在手机上办理银行业务
คุณมีบัญชีธนาคารประเภทอะไรบ้าง
Jaké druhy bankovních účtů mi můžete nabídnout?
询问有哪些银行账户
บัญชีกระแสรายวัน
běžný účet
银行账户种类
บัญชีออมทรัพย์
spořící účet
银行账户种类
บัญชีส่วนบุคคล
osobní účet
银行账户种类
บัญชีร่วม
společný účet
银行账户种类
บัญชีสำหรับเด็ก
dětský účet
银行账户种类
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
cizoměnový účet
银行账户种类
บริการเงินฝากธุรกิจ
obchodní účet
银行账户种类
บัญชีสำหรับนักเรียน
studentský účet
银行账户种类
มีค่าใช้จ่ายรายเดือนอะไรไหม
Jsou za vedení konta měsíční bankovní poplatky?
询问账户是否要每月付费
ค่าธรรมเนียมธนาคารสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศคือเท่าไร
Jaké jsou komise za zahraniční převody?
询问国际转账的手续费
มีประกันภัยในกรณีข้อมูลบัตรสูญหายหรือถูกขโมยบ้างไหม
Nabízí bankovní karta pojištění v případě ztráty nebo krádeže?
询问如果卡被偷了或者丢失了是否有保险
ฉันได้รับสมุดเช็คไหม
Dostanu šekovou knížku?
询问是否会收到支票簿
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากคือเท่าไร
Jaká je spořící úroková sazba?
询问储蓄利率
คุณจะป้องกันฉันจากการถูกฉ้อโกงได้อย่างไร
Jak mě můžete ochránit před bankovními a finančními podvody?
询问如果你被诈骗银行有何种保障措施
ฉันทำบัตรเครดิตหาย
Ztratil/a jsem svou kreditní kartu.
表达你丢失了你的信用卡
บัตรเครดิตของฉันถูกขโมย
Moje kreditní karta byla ukradena.
表达你的信用卡被偷了
คุณสามารถระงับใช้บัญชีของฉันได้ไหม
Můžete zablokovat můj účet?
询问银行能否冻结你的银行账户
ฉันต้องการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิม
Potřebuji náhradní kartu.
表达你需要另外一张卡,因为原有的卡没有了

银行 - 财政补助

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
Chtěl/a bych vědět více o půjčkách.
询问贷款信息
คุณสามารถบอกอะไรฉันเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยได้บ้าง
Co mi můžete říct o úrokové sazbě?
询问利率信息
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
Chtěl/a bych vědět více o hypotekách.
询问抵押贷款信息
ฉันต้องการพูดกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
Chtěl/a bych mluvit s hypotečním poradcem.
要求和负责抵押贷款的顾问进行咨询
ฉันกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของฉัน
Kupuji můj první dům.
表达你在打算买第一套房子
ฉันกำลังจะซื้อที่ดินหรือบ้านหลังที่สอง
Kupuji druhou nemovitost.
表达你在买第二套房子
ฉันต้องการไถ่ถอนจำนอง
Chtěl/a bych refinancovat hypotéku.
表达你需要再抵押
ฉันต้องการประเมินราคาการจำนองที่มีอยู่ของฉันใหม่
Chtěl/a bych zkontrolovat mou stávající hypotéku.
表达你想要评估你的抵押贷款
ฉันกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
Kupuji nemovitost, kterou budu pronajímat.
表达你想要买一处房产出租
รายได้รวมต่อปีของฉันคือ ______
Můj hrubý roční příjem je ______.
表达你的年收入大概多少

银行 - 保险

ฉันต้องการซื้อประกันภัย
Chtěl/a bych si koupit pojištění.
表达你对保险感兴趣
ประกันภัยบ้าน
pojištění domu/domácnosti
保险类型
ประกันการเดินทาง
cestovní pojištění
保险类型
ประกันชีวิต
životní pojištění
保险类型
ประกันสุขภาพ
zdravotní pojištění
保险类型
ประกันภัยรถยนต์
povinné ručení
保险类型
ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
pojištění mazlíčků
保险类型
ประกันภัยโจรกรรม
pojištění proti krádeži
保险类型
การคุ้มครองการจำนอง
pojištění hypotéky
保险类型
ประกันทรัพย์สินสำหรับนักเรียน
pojištění majetku studenta
保险类型
ประกันกลุ่ม
skupinové pojištění osob
保险类型
ประกันภัยทรัพย์สิน
pojištění majetku
保险类型
ประกันภัยน้ำท่วม
pojištění proti povodním
保险类型
ประกันอัคคีภัย
pojištění proti požáru
保险类型
ฉันจะได้รับความคุ้มครองกี่เดือน
Kolik měsíců trvá mé pojištění?
询问你的保险覆盖多长时间
ราคาเบี้ยประกันภัยคือเท่าไร
Kolik stojí to pojištění?
询问保险多少钱