韩语 | 手册 - 移民入境 | 残疾人福利

文件 | 银行 | 工作 | 学习 | 住房 | 残疾人福利 | 宠物

残疾人福利 - 申请

Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
询问如何查看你是否可以拿残疾补贴
Is de uitkering belastingvrij?
询问补贴是否可以不纳税
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
询问哪些因素决定你拿多少钱

残疾人福利 - 护理员

Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
询问哪些要求决定你是否可以拿到护工津贴
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
询问你是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
询问申请津贴要求每周必须照顾该对象多久
Is de zorgtoeslag belastbaar?
询问该津贴是否要纳税
Welke voordelen zal ik ontvangen?
询问你能拿到什么福利
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
询问这个津贴是否影响其他福利
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
询问你的津贴是否影响你的护理对象的福利
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
询问你能否申诉反对某个决定
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
询问如果情况有所改变你该如何做