北印度语 | 手册 - 移民入境 | 学习

学习 - 大学

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
表达你想要入学
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
表达你想要申请某类课程
ปริญญาตรี
课程类别
บัณฑิตวิทยาลัย
课程类别
ปริญญาเอก
课程类别
เต็มเวลา
课程类别
นอกเวลา
课程类别
ออนไลน์
课程类别
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
表达你的交换期时长
หนึ่งภาคการศึกษา
在外国学校待的时长
หนึ่งปีการศึกษา
在外国学校待的时长
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
询问学生工作限制的相关信息
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
询问你是否需要提供原件还是复印件
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
申请学校需要
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
询问你是否能收到正式录取通知书
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
询问大学是否提供住宿
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
询问你的大学课程是否包含实习
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
询问你作为交换生是否需要付学费
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
询问你是否能查看申请进程
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
询问该校录取是否有语言要求
ระบบ ____________ เป็นยังไง
询问评分系统的相关信息
หน่วยกิตวิชา
评分类型
การให้คะแนน
评分类型
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
询问你是否在交换期结束时能拿到成绩单
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
询问教学风格
มี _____________ ไหม
询问教学风格
การบรรยาย
上课类型
การสัมมนา
上课类型
การกวดวิชา
上课类型
การประชุม
上课类型
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
询问暑期学校提供哪些课程
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
询问考试什么时候举行
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
询问你在哪里能找到课程信息
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
询问大学里是否有体育馆
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
询问如何加入学生组织
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
询问在这个城市居住的生活成本

学习 - 语言课程

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
询问你在学校可以学习什么语言
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
询问是否有水平测试来评估你的水平
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
询问如果不满意当前的等级能否修改
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
询问有没有课程的详细介绍
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
询问一个班里最多有多少个学生
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
询问学校有哪些设施
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
询问学校是否安排郊游
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
询问提供什么样的项目

学习 - 奖学金

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
询问资助机会
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
询问有哪些组织可以资助你的学习
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
表达你需要财政补助
ค่าเล่าเรียน
申请财政补贴金的目的
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
申请财政补贴金的目的
การดูแลเด็ก
申请财政补贴金的目的
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
询问有哪些奖学金

学习 - 国外文凭验证

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
表达你想要在该国认证学位证书
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
询问是否有一个你所需要的认证翻译师的列表
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
询问哪里可以获得同等的学位证书