阿拉伯语 | 手册 - 移民入境 | 学习

学习 - 大学

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
أود التسجيل في الجامعة.
表达你想要入学
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
أود التقدم لحضور مقرر ____________.
表达你想要申请某类课程
studia licencjackie
ما قبل التخرج
课程类别
studia magisterskie
ما بعد التخرج
课程类别
studia doktoranckie
دكتوراه
课程类别
studia dzienne
بدوام كامل
课程类别
studia zaoczne
بدوام جزئي
课程类别
studia przez internet
على الإنترنت
课程类别
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
أرغب في الدراسة في جامعتكم لمدة_________________.
表达你的交换期时长
(jeden) semestr
فصل
在外国学校待的时长
cały rok akademicki
عام دراسي
在外国学校待的时长
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
ما هي القوانين الخاصة بالعمل للطلاب؟
询问学生工作限制的相关信息
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
هل علي إظهار المستندات الأصل أو نسخ منها؟
询问你是否需要提供原件还是复印件
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
ما هي المتطلبات الخاصة للدخول إلى الجامعة؟
申请学校需要
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
هل ستقومون بإرسال عرض رسمي لي؟
询问你是否能收到正式录取通知书
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
هل تضمن الجامعة وجود إقامة أيضا؟
询问大学是否提供住宿
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
هل يتضمن هذا المقرر فترة تدريب؟
询问你的大学课程是否包含实习
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
هل هناك كلفة علي كطالب تبادل في جامعتكم؟
询问你作为交换生是否需要付学费
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
كيف يمكنني تتبع تقدم طلبي؟
询问你是否能查看申请进程
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
ما هي متطلبات اللغة [لغة]؟
询问该校录取是否有语言要求
Jak działa system ______ ?
ما هو نظام ________________؟
询问评分系统的相关信息
punktowy
النقاط
评分类型
oceniania
العلامات
评分类型
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
هل سأحصل على كشف بالدرجات العلمية في نهاية فترة التبادل؟
询问你是否在交换期结束时能拿到成绩单
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
كيف ستكون طريقة التعليم؟
询问教学风格
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
هل هناك___________________؟
询问教学风格
wykłady
محاضرات
上课类型
ćwiczenia/seminaria
حلقات بحث
上课类型
konsultacje
فيديوهات تعليمية
上课类型
konferencje
مؤتمرات
上课类型
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
ما هي المقررات التي تقدمها مدارس الصيف؟
询问暑期学校提供哪些课程
Kiedy odbywają się egzaminy?
متى تعقد الامتحانات؟
询问考试什么时候举行
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
أين يمكنني إيجاد معلومات عن جميع المقررات؟
询问你在哪里能找到课程信息
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
هل هناك مركز رياضي خاص بالجامعة؟
询问大学里是否有体育馆
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
كيف يمكنني الانضمام إلى نوادي طلابية؟
询问如何加入学生组织
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
ما هي الكلفة التقديرية للحياة في [مدينة]؟
询问在这个城市居住的生活成本

学习 - 语言课程

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
ما هي اللغات التي يمكنني دراستها في مدرستكم؟
询问你在学校可以学习什么语言
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
هل هناك اختبار تقييمي لمستواي؟
询问是否有水平测试来评估你的水平
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
هل يمكنني الانتقال إلى مستوى آخر في حال كان الذي أحضره غير مناسب لي؟
询问如果不满意当前的等级能否修改
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
هل لديكم وصف مفصل للمقرر؟
询问有没有课程的详细介绍
Jak liczne są grupy?
ما هو عدد الطلاب الأعظمي في الصف؟
询问一个班里最多有多少个学生
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
ما هي المرافق الموجودة في المدرسة؟
询问学校有哪些设施
Czy szkoła organizuje wycieczki?
هل تنظمون رحلات؟
询问学校是否安排郊游
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
ما هي البرامج التي تقدمون؟
询问提供什么样的项目

学习 - 奖学金

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
أنا هنا للاستعلام عن فرص التمويل
询问资助机会
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
ما هي الهيئات التي قد تمول دراساتي؟
询问有哪些组织可以资助你的学习
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
أحتاج إلى مساعدة مالية من أجل_______________________.
表达你需要财政补助
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
أجور التعليم
申请财政补贴金的目的
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
تكاليف المعيشة
申请财政补贴金的目的
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
رعاية الأطفال
申请财政补贴金的目的
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
ما هي أنواع المنح الدراسية المتوافرة؟
询问有哪些奖学金

学习 - 国外文凭验证

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
أود تصديق شهادتي الجامعية في [بلد].
表达你想要在该国认证学位证书
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
هل هناك قائمة بالمترجمين المرخصين باللغة [لغة]؟
询问是否有一个你所需要的认证翻译师的列表
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
أين يمكنني الحصول على شهادة مطابقة؟
询问哪里可以获得同等的学位证书