芬兰语 | 手册 - 移民入境 | 学习

学习 - 大学

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Haluaisin hakea yliopistoon.
表达你想要入学
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Haluan hakea ________.
表达你想要申请某类课程
bakalářské studium
kandidaatin ohjelmaan
课程类别
postgraduální studium
jatko-opintoihin
课程类别
doktorské studium
tohtorin ohjelmaan
课程类别
prezenční studium
täysiaikaiseen ohjelmaan
课程类别
kombinované studium
osa-aikaiseen ohjelmaan
课程类别
online
verkossa käytävään ohjelmaan
课程类别
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
表达你的交换期时长
(jeden) semestr
lukukauden
在外国学校待的时长
celý akademický rok
lukuvuoden
在外国学校待的时长
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
询问学生工作限制的相关信息
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
询问你是否需要提供原件还是复印件
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
申请学校需要
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
询问你是否能收到正式录取通知书
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
询问大学是否提供住宿
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
询问你的大学课程是否包含实习
Musím jako výměnný student platit školné?
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
询问你作为交换生是否需要付学费
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
询问你是否能查看申请进程
Jaké jsou jazykové požadavky?
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
询问该校录取是否有语言要求
Jaký je ____________ systém?
Miten _______ -järjestelmä toimii?
询问评分系统的相关信息
kredity
opintopiste
评分类型
známkování
arvosana
评分类型
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
询问你是否在交换期结束时能拿到成绩单
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Minkälainen opetustyyli teillä on?
询问教学风格
Jsou tam _____________ ?
Onko teillä ________?
询问教学风格
přednášky
luentoja
上课类型
semináře
seminaareja
上课类型
konsultace
pienryhmäopetusta
上课类型
konference
konferensseja
上课类型
Jaké předměty nabízí letní škola?
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
询问暑期学校提供哪些课程
Kdy jsou zkoušky?
Koska tentit ovat?
询问考试什么时候举行
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
询问你在哪里能找到课程信息
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
询问大学里是否有体育馆
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
询问如何加入学生组织
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
询问在这个城市居住的生活成本

学习 - 语言课程

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
询问你在学校可以学习什么语言
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
询问是否有水平测试来评估你的水平
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
询问如果不满意当前的等级能否修改
Nabízíte detailní popis kurzu?
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
询问有没有课程的详细介绍
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
询问一个班里最多有多少个学生
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
询问学校有哪些设施
Pořádáte exkurze?
Järjestättekö te myös ekskursioita?
询问学校是否安排郊游
Jaké programy nabízí vaše škola?
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
询问提供什么样的项目

学习 - 奖学金

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
询问资助机会
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
询问有哪些组织可以资助你的学习
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
表达你需要财政补助
školné
lukukausimaksut
申请财政补贴金的目的
životní náklady
elinkustannukseni
申请财政补贴金的目的
péče o dítě
lastenhoito
申请财政补贴金的目的
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Millaisia stipendejä on saatavilla?
询问有哪些奖学金

学习 - 国外文凭验证

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
表达你想要在该国认证学位证书
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
询问是否有一个你所需要的认证翻译师的列表
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
询问哪里可以获得同等的学位证书