北印度语 | 手册 - 移民入境 | 学习

学习 - 大学

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
表达你想要入学
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
表达你想要申请某类课程
bakalářské studium
课程类别
postgraduální studium
课程类别
doktorské studium
课程类别
prezenční studium
课程类别
kombinované studium
课程类别
online
课程类别
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
表达你的交换期时长
(jeden) semestr
在外国学校待的时长
celý akademický rok
在外国学校待的时长
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
询问学生工作限制的相关信息
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
询问你是否需要提供原件还是复印件
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
申请学校需要
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
询问你是否能收到正式录取通知书
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
询问大学是否提供住宿
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
询问你的大学课程是否包含实习
Musím jako výměnný student platit školné?
询问你作为交换生是否需要付学费
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
询问你是否能查看申请进程
Jaké jsou jazykové požadavky?
询问该校录取是否有语言要求
Jaký je ____________ systém?
询问评分系统的相关信息
kredity
评分类型
známkování
评分类型
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
询问你是否在交换期结束时能拿到成绩单
Jaké vyučovací metody jsou používány?
询问教学风格
Jsou tam _____________ ?
询问教学风格
přednášky
上课类型
semináře
上课类型
konsultace
上课类型
konference
上课类型
Jaké předměty nabízí letní škola?
询问暑期学校提供哪些课程
Kdy jsou zkoušky?
询问考试什么时候举行
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
询问你在哪里能找到课程信息
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
询问大学里是否有体育馆
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
询问如何加入学生组织
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
询问在这个城市居住的生活成本

学习 - 语言课程

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
询问你在学校可以学习什么语言
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
询问是否有水平测试来评估你的水平
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
询问如果不满意当前的等级能否修改
Nabízíte detailní popis kurzu?
询问有没有课程的详细介绍
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
询问一个班里最多有多少个学生
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
询问学校有哪些设施
Pořádáte exkurze?
询问学校是否安排郊游
Jaké programy nabízí vaše škola?
询问提供什么样的项目

学习 - 奖学金

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
询问资助机会
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
询问有哪些组织可以资助你的学习
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
表达你需要财政补助
školné
申请财政补贴金的目的
životní náklady
申请财政补贴金的目的
péče o dítě
申请财政补贴金的目的
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
询问有哪些奖学金

学习 - 国外文凭验证

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
表达你想要在该国认证学位证书
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
询问是否有一个你所需要的认证翻译师的列表
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
询问哪里可以获得同等的学位证书