匈牙利语 | 手册 - 移民入境 | 学习

学习 - 大学

Vorrei iscrivermi all'università.
Szeretnék beiratkozni egyetemre.
表达你想要入学
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Szeretnék jelentkezni _____________ képzésre.
表达你想要申请某类课程
di laurea triennale
alapképzés
课程类别
di laurea magistrale
mesterképzés
课程类别
di dottorato
PhD
课程类别
a tempo pieno
nappali tagozatos
课程类别
part-time
részidős
课程类别
online
online
课程类别
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Szeretnék az egyetemen tanulni ___________.
表达你的交换期时长
un semestre
egy szemeszter
在外国学校待的时长
un anno accademico
egy év
在外国学校待的时长
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Mik a korlátozások munkát vállaló diákok részére?
询问学生工作限制的相关信息
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Elég, ha az eredeti dokumentumok másolatát mutatom be, vagy az eredeti dokumentumokra lesz szükség?
询问你是否需要提供原件还是复印件
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Mik a felvételi követelmények az egyetemen?
申请学校需要
Mi invierete una lettera di ammissione?
Küldenek majd hivatalos ajánlatot?
询问你是否能收到正式录取通知书
L'università garantisce anche l'alloggio?
Az egyetem biztosít szállást is?
询问大学是否提供住宿
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
A kurzus gyakornoki időszakot is magában foglal?
询问你的大学课程是否包含实习
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Kell az egyetemen cserediákként tandíjat fizetni?
询问你作为交换生是否需要付学费
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
Hogyan tudom nyomon követni a jelentkezésem?
询问你是否能查看申请进程
Che livello di [lingua] è richiesto?
Mik a [nyelv] nyelvi követelmények?
询问该校录取是否有语言要求
Come funziona il sistema di __________?
Milyen a ____________ rendszer?
询问评分系统的相关信息
crediti
kredit
评分类型
valutazione
osztályzási
评分类型
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Kapok tudományos átiratot a csere végén?
询问你是否在交换期结束时能拿到成绩单
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Milyen a tanítás stílusa?
询问教学风格
Ci sono _______________?
Vannak_____________?
询问教学风格
lezioni frontali
előadások
上课类型
seminari
szemináriumok
上课类型
esercitazioni
oktatói órák
上课类型
conferenze
konferenciák
上课类型
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Milyen kurzusokat kínálnak a nyári egyetemek?
询问暑期学校提供哪些课程
Quando si svolgono gli esami?
Mikor vannak a vizsgák?
询问考试什么时候举行
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Hol találok bővebb információt a kurzusokról?
询问你在哪里能找到课程信息
C'è un centro sportivo universitario?
Van az egyetemen sportközpont?
询问大学里是否有体育馆
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Hogyan tudok diákegyesületekhez csatlakozni?
询问如何加入学生组织
Qual è il costo della vita a [città]?
Mik a megélhetési költségek [városban]?
询问在这个城市居住的生活成本

学习 - 语言课程

Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Milyen nyelveket tudok itt tanulni?
询问你在学校可以学习什么语言
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Van szintfelmérő teszt?
询问是否有水平测试来评估你的水平
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Válthatok szintet, ha az, amibe most járok nem megfelelő?
询问如果不满意当前的等级能否修改
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Kaphatnék bővebb tájékoztatást a nyelvtanfolyamról?
询问有没有课程的详细介绍
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Maximum hányan járhatnak egy csoportba?
询问一个班里最多有多少个学生
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Milyen lehetőségek vannak az iskolában?
询问学校有哪些设施
Organizzate delle escursioni?
Kirándulásokat is szerveznek?
询问学校是否安排郊游
Che programmi offrite?
Milyen programokat nyújtanak?
询问提供什么样的项目

学习 - 奖学金

Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
A finanszírozási lehetőségekről szeretnék érdeklődni.
询问资助机会
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányaimat?
询问有哪些组织可以资助你的学习
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Szükségem van anyagi támogatásra ____________.
表达你需要财政补助
le tasse universitarie
tandíj
申请财政补贴金的目的
le spese di sostentamento
megélhetési költségek
申请财政补贴金的目的
i servizi per l'infanzia
gyermekellátás
申请财政补贴金的目的
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Milyen ösztöndíjak elérhetőek?
询问有哪些奖学金

学习 - 国外文凭验证

Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Szeretném elfogadtatni a diplomám [országban].
表达你想要在该国认证学位证书
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Van lista hiteles [nyelv] fordítókról?
询问是否有一个你所需要的认证翻译师的列表
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Hol kaphatok igazolást arról, hogy elismerték a diplomám?
询问哪里可以获得同等的学位证书