俄语 | 手册 - 移民入境 | 住房

住房 - 租房

Jag vill hyra en/ett ________.
Я бы хотел(а) снимать________________.
表达你想租用某物
rum
комната
住宿类型
lägenhet
квартира/апартаменты
住宿类型
enrumslägenhet
студия
住宿类型
fristående hus/villa
отдельный дом
住宿类型
parhus
блокированный дом
住宿类型
radhus
дом ленточной застройки
住宿类型
Hur mycket är hyran per månad?
Сколько стоит аренда в месяц?
询问租金多少
Ingår driftskostnader?
Коммунальные услуги включены в стоимость?
询问是否电气水费包含在内
Hur mycket är depositionen?
Какова стоимость депозита?
询问押金多少
När kan jag komma för en visning?
Когда я могу прийти для осмотра?
询问何时可以看房
Lägenheten är_________.
Жилье_______________.
表达房间有无家具
möblerad
мебелировано
公寓条件
omöblerad
без мебели
公寓条件
Är husdjur tillåtna?
Домашние животные разрешены?
询问是否可以养宠物
Hur byter jag energileverantör?
Как я могу включить датчик электричества?
询问如何更换能源供应商
Hur många andra personer bor i lägenheten?
Сколько еще человек живут в квартире?
询问有几个室友合住一间公寓
Hur många andra personer har varit och tittat på lägenheten?
сколько человек уже осмотрели эту квартиру?
询问有多少人已经看过这间公寓了
Kan jag få kolla på installationskontrollerna/rapporterna för elen och gasen?
Могу я посмотреть счета за электричество и газ?
询问能否看一看电气安装检查表/报告
Hur länge är kontraktet?
Как долго длится контракт?
询问租期多久
Har det varit någon osämja mellan grannarna?
Были ли разногласия с соседями
询问邻里间是否和睦
Vilka renovationer har gjorts?
Какие ремонтные работы здесь были?
询问重新装修过哪些地方
Hur gammal är pannan och när var den senast inspekterad?
Сколько лет этому бойлеру, и как давно он проверялся?
询问热水器使用多久了,以及上一次检查是何时
När var ledningarna senast omkopplade?
Когда последний раз была заменена проводка?
询问上一次公寓重组电路是何时
Vem bor ovanför/bredvid/nedanför?
Кто живет наверху/внизу/рядом?
询问住在公寓楼上/楼下/隔壁的是谁
Finns det en parkeringsplats för min bil?
Там есть парковка?
询问是否有停车位
Har någon blivit mördad här?
Здесь кто-нибудь был убит?
询问是否有人在此被杀害
Fungerar ______?
_________ работает?
询问基础设施是否正常运转
rörläggningen
водопровод
设施
värmesystemet
отопление
设施
Är hyresvärden ansvarig för att utföra reparationer?
Арендодатель отвечает за техническое обслуживание?
询问谁负责维修
Var är gas- och elmätarna?
Где расположены счетчики газа и электричества?
询问煤气表和电表在哪里
Finns det bruksanvisningar och garantier för de elektriska apparaterna?
У вас есть какие-либо руководства пользователя или гарантии для электроприборов?
询问是否有电器使用手册和保修卡
Vilka företag levererar energi, bredband och hemtelefon?
Кто поставляет энергию, широкополосную сеть и домашний телефон?
询问谁提供能源、宽带和固定电话
Var är termostaten?
Где термостат?
询问你能否查看温度调节器
Kan jag få se säkerhetsintyget för gasen?
Могу я посмотреть сертификат безопасности газа?
询问你是否可以查看煤气安全证明书

住房 - 购买

Hur många har budat på huset?
Сколько предложений имел этот дом?
询问这个房子有多少人愿意买
Hur länge har huset varit på marknaden?
Как давно этот дом уже на рынке?
询问这个房子待价而沽多久了
Varför säljer ägarna huset?
Почему владельцы переезжают?
询问卖房原因
Hur länge har säljarna bott här?
Как долго продавец там живет?
询问房主在这里居住多久了
Var är inkluderat i köpet?
Что включено в продажу?
询问哪些包含在售价里
Har det varit något problem med sättningarna på huset?
Здесь были проблемы с обвалами?
询问是否有沉降问题
Finns det möjlighet att hitta en billigare överföring av egendomens äganderätt?
Возможно ли найти более дешевую передачу прав собственности?
询问有无便宜点的房产所有权转让费用
Vad kommer att byggas i detta område i framtiden?
Что будет строиться в этом районе в будущем?
询问这片区域有哪些发展项目
Kan du ta bort huset för marknaden?
Вы можете снять дом с рынка?
询问该房是否能下市
Var köpte de tidigare ägarna köks- och badrumskaklet?
Где была куплена плитка для ванной и кухни?
询问前任房主在哪里购买的厨房和浴室瓷砖
Var köpte de tidigare ägarna de fasta möblerna?
Где была куплена встроенная мебель, например, кухонные шкафчики?
询问前任房主在哪里购买的家具