越南语 | 手册 - 申请 | 求职动机信

求职动机信 | 简历 | 推荐信

求职动机信 - 开篇

เรียน คุณผู้ชาย
Thưa ông,
正式,男性收信者,姓名不详
เรียน คุณผู้หญิง
Thưa bà,
正式,女性收信者,姓名不详
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Thưa ông/bà,
正式,收信者姓名和性别不详
เรียน ท่านทั้งหลาย
Thưa các ông bà,
正式,用于写给几个人或一个部门
ถึงท่านไม่ทราบชื่อ
Thưa ông/bà,
正式,收信人姓名和性别完全不详
เรียน คุณสมิทธิ์
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
正式,男性收信者,姓名详
เรียนคุณ สมิทธิ์
Kính gửi bà Trần Thị B,
正式,女性收信者,已婚,姓名详
เรียน นางสาว สมิทธิ์
Kính gửi bà Trần Thị B,
正式,女性收信者,未婚,姓名详
เรียน คุณสมิทธิ์
Kính gửi bà Trần Thị B,
正式,女性收信者,姓名详,婚姻状况不详
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
不很正式,与收信人有过业务往来
ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน...ที่...
Tôi viết thư này để ứng tuyển vào vị trí... được quảng cáo trên... vào ngày...
用于申请报纸或杂志上的招聘信息的标准格式
ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณได้เขียนใส่ไว้ใน...
Tôi xin liên hệ với ông/bà về vị trí... được quảng cáo vào ngày...
用于申请网络招聘的标准格式
ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันที่...
Tôi xin phép liên hệ về quảng cáo tuyển dụng của ông/bà trên... đăng ngày...
用于解释在何处看到招聘信息的标准格式
ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ...
Qua tạp chí/tập san... số..., tôi được biết công ty ông/bà đang tuyển nhân sự cho vị trí... mà tôi rất quan tâm.
用于申请杂志或期刊上招聘信息的格式
ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่งที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้
Tôi rất vinh hạnh được ứng tuyển vị trí... mà công ty ông/bà đang quảng cáo.
工作申请标准格式
ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่ง...
Tôi muốn được ứng tuyển vào vị trí...
工作申请标准格式
ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าที่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...
Hiện nay tôi đang làm việc tại..., và công việc của tôi bao gồm...
用于描述目前职业状况和工作所涉及内容的开头语

求职动机信 - 论证

ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...
Tôi rất quan tâm tới công việc này vì...
用于解释为什么想得到某个特定的工作
ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...
Tôi muốn được làm việc tại công ty của ông/bà để...
用于解释为什么想得到某个特定的工作
จุดแข็งของฉันคือ...
Các thế mạnh của tôi là...
用于说明您的主要品质
ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉันคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพัฒนาข้อเหล่านั้นได้
Một (số) điểm yếu của tôi là... Nhưng tôi luôn cố gắng không ngừng để khắc phục những mặt hạn chế này.
用于提及您的弱点,同时显示出您改进这些缺点的决心
ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างมากเพราะ...
Tôi cảm thấy mình phù hợp với vị trí này bởi vì...
用于说明为什么您是这个职位的有力竞争者
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใน...แต่ฉันเคยทำ...
Mặc dù chưa từng có kinh nghiệm làm việc trong..., tôi đã từng...
用于如果您未有机会在特定业务领域工作过,但是过去的经验可以证明您拥有相关领域的素质
คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหมาะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็นอย่างมาก
Trình độ/Kĩ năng chuyên môn của tôi rất phù hợp với các yêu cầu mà công việc ở Quý công ty đề ra.
用于说明什么技能让你成为该工作的有力竞争者
ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...
Khi làm việc ở vị trí..., tôi đã học/tích lũy/mở rộng kiến thức của mình về lĩnh vực...
用于说明您在特定领域的经验和掌握新技能的能力
สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
Chuyên ngành của tôi là...
用于说明您的主要特质和经验在哪个领域
ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันมีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่องของ...
Khi còn làm việc tại..., tôi đã trau dồi kiến thức và kĩ năng...
用于说明您在某个领域的经验和获得新技能的能力
ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดดันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องของงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในการทำงานในฐานะ...
Kể cả khi làm việc với cường độ cao, tôi không bao giờ xem nhẹ hiệu quả công việc, và vì thế tôi cảm thấy mình rất phù hợp với nhu cầu của vị trí...
用于说明过去工作中获得的经验如何能让您胜任某工作
ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความกดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Kể cả khi làm việc dưới áp lực, kết quả công việc của tôi vẫn luôn đạt yêu cầu.
用于说明您能在一个高要求的企业环境中工作
และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ในตำแหน่งนี้
Và vì vậy, tôi rất muốn có được cơ hội để kết hợp giữa đáp ứng mối quan tâm cá nhân của mình và đảm nhận công việc này.
用于说明您对某工作的个人兴趣
ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ...และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่วมงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย
Tôi rất quan tâm tới... và muốn được trao cơ hội để mở rộng kiến thức của mình khi làm việc tại Quý công ty.
用于说明您对某工作的个人兴趣
คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสมกับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ
Như ông/bà có thể thấy trong hồ sơ tôi đính kèm, kinh nghiệm và khả năng chuyên môn của tôi rất phù hợp với các yêu cầu mà vị trí này đề ra.
用于强调您的简历,说明这份工作如何适合您
ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ...ได้เปิดโอกาสแก่ฉันมากมายในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน สภาแวดล้อมแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
Là... tại công ty..., tôi có cơ hội làm việc theo nhóm trong một môi trường áp lực cao. Nhờ vậy tôi đã rèn luyện được khả năng phối hợp với đồng đội và hoàn thành công việc đúng tiến độ.
用于说明您从现在工作中获得的技能
นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉันในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...
Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ của vị trí..., tôi còn có cơ hội rèn luyện các kĩ năng...
用于说明您从现在工作中获得的额外技能,这些技能可能通常和职业头衔不相关。

求职动机信 - 技能

ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามารถพูด...ได้
Tiếng bản ngữ của tôi là..., và tôi còn có thể sử dụng tiếng...
用于说明您的母语和其他您能流利表达的语言
ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่างมาก
Tôi có khả năng sử dụng... thành thạo.
用于说明具有高级交流能力的外语技能
ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านของ...
Tôi có thể sử dụng... ở mức khá.
用于说明具有中级交流能力的外语技能
ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด...ปี
Tôi có... năm kinh nghiệm trong...
用于说明您在特定业务领域的经验
ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้...
Tôi có thể sử dụng thành thạo...
用于说明您会使用的电脑软件
ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในการ...และ...
Tôi có khả năng... và...
用于说明您的各种技能很平衡
ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
Kĩ năng giao tiếp tốt
分享信息和向同事解释的能力
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
Khả năng suy diễn, lý luận
快速有效理解和解释的能力
ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
Khả năng suy nghĩ logic
用精确,深思熟虑的方式表达想法的能力
ทักษะในการวิเคราะห์
Kĩ năng phân tích
详细分析事物的能力
ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
Kĩ năng ứng xử và tạo lập quan hệ
和同事有效沟通的能力
ทักษะการการเจรจาต่อรอง
Kĩ năng thương lượng
和其他企业有效进行业务往来的能力
ทักษะในการนำเสนอ
Kĩ năng thuyết trình
在一群人面前有效交流想法的能力

求职动机信 - 结束语

ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้งหน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอบหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ
Tôi rất mong được đảm nhiệm vị trí này tại Quý công ty và đóng góp qua việc hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao.
用于结束时重申想为某公司工作的意愿
ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรับเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอ
Vị trí này là một thử thách mà tôi rất mong có cơ hội được đảm nhiệm.
用于结束时重申想为某公司工作的意愿
ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำงานในบริษัทของคุณ
Tôi rất mong sẽ có cơ hội được thảo luận trực tiếp và cụ thể về vị trí này với ông/bà.
用于最后表达对面试可能性的暗示
กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบไว้ข้างต้น
Xin vui lòng xem résumé/CV đính kèm để biết thêm thông tin chi tiết.
用于告诉招聘者简历包含在求职信中的标准格式
ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ้าต้องการ
Nếu cần, tôi sẵn lòng cung cấp thư giới thiệu từ...
用于告诉招聘者你愿意提供推荐信的标准格式
แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
Nếu ông/bà muốn tìm hiểu thêm, vui lòng liên hệ với người giới thiệu của tôi...
用于告诉招聘者你愿意提供推荐信及推荐人联系方式
ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
Tôi có thể sắp xếp thời gian để được phỏng vấn vào...
用于暗示可参加面试的时间
ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาของคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...
Cảm ơn ông/bà đã dành thời gian xem xét đơn ứng tuyển của tôi. Tôi rất mong có cơ hội được trao đổi trực tiếp với ông bà để thể hiện sự quan tâm và khả năng phục vụ vị trí này. Xin ông/bà vui lòng liên hệ với tôi qua...
用于给出某人常用的联系信息并感谢招聘者审阅你的申请
ด้วยความเคารพ
Kính thư,
正式,收信人姓名不详
ด้วยความเคารพ
Trân trọng,
正式,广泛使用,收信人姓名详
ด้วยความเคารพ
Kính thư,
正式,使用不广泛,收信者姓名详
ด้วยความเคารพ
Thân ái,
非正式,用于知道彼此姓名的商业伙伴之间