芬兰语 | 手册 - 申请 | 求职动机信

求职动机信 | 简历 | 推荐信

求职动机信 - 开篇

拝啓
Hyvä Herra,
正式,男性收信者,姓名不详
拝啓
Hyvä Rouva,
正式,女性收信者,姓名不详
拝啓
Hyvä vastaanottaja,
正式,收信者姓名和性别不详
拝啓
Hyvät vastaanottajat,
正式,用于写给几个人或一个部门
関係者各位
Hyvät vastaanottajat,
正式,收信人姓名和性别完全不详
拝啓 
Hyvä herra Smith,
正式,男性收信者,姓名详
拝啓
・・・・様
Hyvä rouva Smith,
正式,女性收信者,已婚,姓名详
拝啓
・・・・様
Hyvä neiti Smith,
正式,女性收信者,未婚,姓名详
拝啓
・・・・様
Hyvä neiti / rouva Smith,
正式,女性收信者,姓名详,婚姻状况不详
拝啓
・・・・様
Hyvä John Smith,
不很正式,与收信人有过业务往来
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
用于申请报纸或杂志上的招聘信息的标准格式
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Kirjoitamme teille liittyen...
用于申请网络招聘的标准格式
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
用于解释在何处看到招聘信息的标准格式
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
用于申请杂志或期刊上招聘信息的格式
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
工作申请标准格式
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Haluaisin hakea ... paikkaa...
工作申请标准格式
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
用于描述目前职业状况和工作所涉及内容的开头语

求职动机信 - 论证

私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
用于解释为什么想得到某个特定的工作
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
用于解释为什么想得到某个特定的工作
私の強みは・・・・
Vahvuuksiini kuuluvat...
用于说明您的主要品质
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
用于提及您的弱点,同时显示出您改进这些缺点的决心
・・・・することで貢献することができます。
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
用于说明为什么您是这个职位的有力竞争者
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
用于如果您未有机会在特定业务领域工作过,但是过去的经验可以证明您拥有相关领域的素质
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
用于说明什么技能让你成为该工作的有力竞争者
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
用于说明您在特定领域的经验和掌握新技能的能力
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Asiantuntemukseni keskittyy...
用于说明您的主要特质和经验在哪个领域
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
用于说明您在某个领域的经验和获得新技能的能力
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
用于说明过去工作中获得的经验如何能让您胜任某工作
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
用于说明您能在一个高要求的企业环境中工作
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
用于说明您对某工作的个人兴趣
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
用于说明您对某工作的个人兴趣
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
用于强调您的简历,说明这份工作如何适合您
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
用于说明您从现在工作中获得的技能
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
用于说明您从现在工作中获得的额外技能,这些技能可能通常和职业头衔不相关。

求职动机信 - 技能

母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
用于说明您的母语和其他您能流利表达的语言
・・・・語を話すことができます。
Hallitsen ...kielen loistavasti...
用于说明具有高级交流能力的外语技能
・・・・語の知識も持ち合わせています。
Minulla on hyvät perustaidot...
用于说明具有中级交流能力的外语技能
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
用于说明您在特定业务领域的经验
・・・・を使いこなすことができます。
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
用于说明您会使用的电脑软件
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
用于说明您的各种技能很平衡
コミュニケーション能力
Erinomainen kyky kommunikoida
分享信息和向同事解释的能力
演繹的推理力
Deduktiivinen ajattelu
快速有效理解和解释的能力
論理的思考能力
Looginen ajattelu
用精确,深思熟虑的方式表达想法的能力
分析能力
Analyyttiset taidot
详细分析事物的能力
対人能力
Hyvät ihmissuhdetaidot
和同事有效沟通的能力
交渉能力
Neuvottelukyvyt
和其他企业有效进行业务往来的能力
プレゼンテーション能力
Esiintymistaidot
在一群人面前有效交流想法的能力

求职动机信 - 结束语

貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
用于结束时重申想为某公司工作的意愿
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
用于结束时重申想为某公司工作的意愿
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
用于最后表达对面试可能性的暗示
履歴書を同封いたしました。
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
用于告诉招聘者简历包含在求职信中的标准格式
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
用于告诉招聘者你愿意提供推荐信的标准格式
・・・・から推薦状を頂きました。
Suosituksia voi pyytää...
用于告诉招聘者你愿意提供推荐信及推荐人联系方式
・・・・日なら伺うことができます。
Olen saatavilla haastatteluun...
用于暗示可参加面试的时间
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
用于给出某人常用的联系信息并感谢招聘者审阅你的申请
敬具
Ystävällisin terveisin,
正式,收信人姓名不详
敬具
Ystävällisin terveisin,
正式,广泛使用,收信人姓名详
敬具
Kunnioittavasti,
正式,使用不广泛,收信者姓名详
敬具
Parhain terveisin,
非正式,用于知道彼此姓名的商业伙伴之间