日语 | 手册 - 申请 | 求职动机信

求职动机信 | 简历 | 推荐信

求职动机信 - 开篇

Sayın Yetkili,
拝啓
正式,男性收信者,姓名不详
Sayın Yetkili,
拝啓
正式,女性收信者,姓名不详
Sayın Yetkili,
拝啓
正式,收信者姓名和性别不详
Sayın Yetkililer,
拝啓
正式,用于写给几个人或一个部门
Yetkili makama / merciiye,
関係者各位
正式,收信人姓名和性别完全不详
Sayın Ahmet Bey,
拝啓 
正式,男性收信者,姓名详
Sayın Dilek Hanım,
拝啓
・・・・様
正式,女性收信者,已婚,姓名详
Sayın Melek Hanım,
拝啓
・・・・様
正式,女性收信者,未婚,姓名详
Sayın Demet Hanım,
拝啓
・・・・様
正式,女性收信者,姓名详,婚姻状况不详
Sayın Alihan Erturan,
拝啓
・・・・様
不很正式,与收信人有过业务往来
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
用于申请报纸或杂志上的招聘信息的标准格式
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
用于申请网络招聘的标准格式
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
用于解释在何处看到招聘信息的标准格式
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
用于申请杂志或期刊上招聘信息的格式
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
工作申请标准格式
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
工作申请标准格式
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
用于描述目前职业状况和工作所涉及内容的开头语

求职动机信 - 论证

Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
用于解释为什么想得到某个特定的工作
... için sizinle çalışmak isterdim.
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
用于解释为什么想得到某个特定的工作
Güçlü yanlarım ...
私の強みは・・・・
用于说明您的主要品质
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
用于提及您的弱点,同时显示出您改进这些缺点的决心
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
・・・・することで貢献することができます。
用于说明为什么您是这个职位的有力竞争者
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
用于如果您未有机会在特定业务领域工作过,但是过去的经验可以证明您拥有相关领域的素质
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
用于说明什么技能让你成为该工作的有力竞争者
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
用于说明您在特定领域的经验和掌握新技能的能力
Uzmanlık alanım dahilinde ...
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
用于说明您的主要特质和经验在哪个领域
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
用于说明您在某个领域的经验和获得新技能的能力
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
用于说明过去工作中获得的经验如何能让您胜任某工作
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
用于说明您能在一个高要求的企业环境中工作
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
用于说明您对某工作的个人兴趣
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
用于说明您对某工作的个人兴趣
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
用于强调您的简历,说明这份工作如何适合您
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
用于说明您从现在工作中获得的技能
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
用于说明您从现在工作中获得的额外技能,这些技能可能通常和职业头衔不相关。

求职动机信 - 技能

Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
用于说明您的母语和其他您能流利表达的语言
... diline son derece hakimimdir.
・・・・語を話すことができます。
用于说明具有高级交流能力的外语技能
İyi seviyede ... bilgim vardır.
・・・・語の知識も持ち合わせています。
用于说明具有中级交流能力的外语技能
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
用于说明您在特定业务领域的经验
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
・・・・を使いこなすことができます。
用于说明您会使用的电脑软件
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
用于说明您的各种技能很平衡
Mükemmel iletişim becerisi
コミュニケーション能力
分享信息和向同事解释的能力
Tümdengelim muhakemesi
演繹的推理力
快速有效理解和解释的能力
Mantıklı düşünebilme
論理的思考能力
用精确,深思熟虑的方式表达想法的能力
Analitik düşünce
分析能力
详细分析事物的能力
İyi kişilerarası ilişki becerisi
対人能力
和同事有效沟通的能力
Anlaşma becerisi
交渉能力
和其他企业有效进行业务往来的能力
Sunum becerisi
プレゼンテーション能力
在一群人面前有效交流想法的能力

求职动机信 - 结束语

Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
用于结束时重申想为某公司工作的意愿
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
用于结束时重申想为某公司工作的意愿
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
用于最后表达对面试可能性的暗示
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
履歴書を同封いたしました。
用于告诉招聘者简历包含在求职信中的标准格式
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
用于告诉招聘者你愿意提供推荐信的标准格式
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
・・・・から推薦状を頂きました。
用于告诉招聘者你愿意提供推荐信及推荐人联系方式
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
・・・・日なら伺うことができます。
用于暗示可参加面试的时间
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
用于给出某人常用的联系信息并感谢招聘者审阅你的申请
Saygılarımla,
敬具
正式,收信人姓名不详
Tüm içtenliğimle,
敬具
正式,广泛使用,收信人姓名详
Saygılarımla,
敬具
正式,使用不广泛,收信者姓名详
Saygılar,
敬具
非正式,用于知道彼此姓名的商业伙伴之间