芬兰语 | 手册 - 申请 | 推荐信

求职动机信 | 简历 | 推荐信

推荐信 - 开篇语

Dear Sir,
Hyvä Herra,
正式,男性收信者,姓名不详
Dear Madam,
Hyvä Rouva
正式,女性收信者,姓名不详
Dear Sir / Madam,
Hyvä Herra / Rouva
正式,收信人姓名性别不详
Dear Sirs,
Hyvät vastaanottajat,
正式,用于写给几个人或一个部门
To whom it may concern,
Hyvät vastaanottajat,
正式,收信人姓名和性别完全不详
Dear Mr. Smith,
Hyvä herra Smith,
正式,男性收信者,姓名详
Dear Mrs. Smith,
Hyvä rouva Smith,
正式,女性收信者,已婚,姓名详
Dear Miss Smith,
Hyvä neiti Smith,
正式,女性收信者,未婚,姓名详
Dear Ms. Smith,
Hyvä neiti / rouva Smith,
正式,女性收信者,姓名详,婚姻状况不详
I am delighted to be called upon as a reference for…
Ilahduin kovasti suosittelupyynnöstä...
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Tutustuin hakijaan ensi kertaa ..., kun hän liittyi...
用于给出与被推荐人相识的细节
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
...on pyytänyt minua kirjoittamaan suosituskirjeen lähetettäväksi hakemuksensa mukana...paikkaa varten. Teen sen erittäin mielelläni.
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
On ollut ilo toimia päällikkönä / kollegana ... sillä...
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Kirjoitan mielelläni tämän suosituskirjeen henkilön ... puolesta. Haluan tässä kirjeessä osoittaa arvostukseni ja kunnioitukseni tätä fiksua, nuorta henkilöä kohtaan, joka toi työyhteisöömme valtavan hienon panoksen.
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
En epäröi hetkeäkään tämän kirjeen kirjoittamisessa henkilön ... puolesta.
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
On ilo kirjoittaa tämä suosituskirje...
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Olen tuntenut ... siitä asti, kun hän tuli luokalleni / aloitti työskentelyn ...
用于给出与被推荐人相识的细节
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Olen tuntenut...siitä asti kun olen toiminut...
用于给出与被推荐人相识的细节
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Toimin henkilön ... esimiehenä / ohjaajana / kollegana / opettajana...
用于给出与被推荐人相识的细节
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
... on työskennellyt kanssani monissa projekteissa ... ja perustuen hänen työpanokseensa arvioisin hänet yhdeksi parhaimmista ... joita meillä on koskaan ollut.
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇

推荐信 - 技能

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Yhteistyömme alusta asti olen tuntenut hänet ... persoonana.
用于描述候选人性格的某个积极方面
...distinguished himself / herself by…
...erottautui hyvillä...
用于说明候选人显示出的主要优秀品质
His / her greatest talent is / lies in…
Hänen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu ...
用于说明候选人的主要优势
He / she is a creative problem-solver.
Hän on luova ongelmanratkaisija
用于说明某候选人随时准备接受挑战和解决问题
He / she has a broad range of skills.
Hänellä on laajat taidot
用于说明某候选人有良好的全面技能
He / she communicates his / her ideas clearly.
Hän kommunikoi ideoistaan selkeästi
用于说明某候选人有良好的沟通技能
He / she handles responsibility well.
Hän on luotettava henkilö
用于说明某候选人能管理好一个团队/项目,并能在高压下工作
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Hänellä on hyvä tietämys...
用于说明某候选人能提供何种技能
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Hän omaksuu uudet asiat nopeasti ja ottaa rakentavan palautteen ja työhön liittyvät ohjeet hyvin vastaan.
用于描述某聪明、有活力的候选人,极具赞赏性
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Haluisin mainita vielä, että hän kykenee...
用于给出与候选人能力相关的具体细节
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Hänen erinomainen kykynsä ... oli korvaamaton.
用于说明候选人的最佳能力
He / she always takes an active role in… .
Hän ottaa aina aktiivisen roolin...
用于描述某候选人很积极,并喜欢参与工作
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Hän pysyy aina aikataulussa työssään. Kun jokin asia askarruttaa häntä, hän kertoo mielipiteensä avoimesti ja selkeästi, ja antaa kauttansa äänen myös sellaisille henkilöille, jotka eivät uskalla viedä asiaa eteenpäin.
用于描述某聪明、有活力的候选人,极具赞赏性

推荐信 - 工作职责

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Kun hän työskenteli kanssamme hän.... . Tämä vastuualue sisälsi...
用于给出候选人承担的一系列职责和每个职责包含的具体工作内容
His / her main responsibilities were…
Hänen päävastuualueensa olivat...
用于给出候选人承担的一系列职责
His / her weekly tasks involved…
Hänen viikoittaiset tehtävänsä sisälsivät...
用于给出候选人每周承担的一系列职责

推荐信 - 评价

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Tämän henkilön kanssa on ilo työskennellä, hän on luotettava ja älykäs henkilö jolla on hyvä huumorintaju.
用于对候选人给出积极评价
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Jos hänen suoriutumisensa työssään yhtiössämme antaa viitteitä siitä, miten hän suoriutuu teidän yrityksessänne, hän olisi erittäin positiivinen lisä joukkoon.
用于对候选人给出积极评价
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Mielestäni ... on oma-aloitteinen ja ahkera työntekijä joka ymmärtää projektien syvimmän olemuksen.
用于对候选人给出积极评价
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
... tuottaa tasaisen korkealaatuisia tuloksia työssään ja on aina aikataulussa.
用于对候选人给出积极评价
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Ainoa hänen suorituksessaan havaitsemani heikkous on...
用于评价候选人时指出某消极方面
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Mielestäni ... sijoittuu muiden hakijoiden yläpuolelle, koska...
用于就特定原因推荐某候选人,用非常积极的方式评价某候选人

推荐信 - 结束语

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
... olisi erinomainen lisä yrityksellenne. Jos voin olla vielä avuksi, lähettäkää ystävällisesti sähköpostia tai soittakaa minulle.
用于结束一封对推荐人作出积极评价的推荐信
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
... saa lämpimät suositteluni. Hän olisi ansiokas lisä ohjelmaanne
用于结束一封对推荐人作出积极评价的推荐信
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Olen luottavainen siitä, että ... on tulevaisuudessakin erittäin tuottava. Hän saa lämpimät suositteluni.
用于结束一封对推荐人作出积极评价的推荐信
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Suosittelen häntä ilman muuta tehtävään mitä lämpimimmin. Lisäkysymyksissä minulle voi soittaa tai lähettää sähköpostia.
用于结束一封对推荐人作出非常高的评价的推荐信
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Uskon vakaasti hänen kykyihinsä toimia ... ja suosittelen häntä lämpimästi jatko-opintoihin yliopistossanne, jossa hän voi kehittää ja soveltaa taitojaan.
用于结束一封对推荐人作出非常高的评价的推荐信
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
On miellyttävää antaa lämpimät suosittelut kyseisestä hakijata. Toivottavasti tämä tieto osoittautuu hyödylliseksi.
用于结束一封对推荐人作出非常高的评价的推荐信
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Suosittelen innolla hakijaa tehtävään ... lupaavana ehdokkaana
用于结束一封对推荐人作出非常高的评价的推荐信
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
En ole usein voinut varauksetta suositella jotain henkilöä. On ilo tehdä näin ... tapauksessa.
用于结束一封对推荐人作出非常高的评价的推荐信
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Arvostan häntä kollegana, mutta rehellisyyden nimissä on sanottava, etten voi suositella häntä yrityksenne palveluun.
用于当某人认为候选者不适合某工作时
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Vastaan mielelläni mieleenne tuleviin lisäkysymyksiin
用于结束一封对推荐人作出积极评价的推荐信
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Voitte ottaa minuun yhteyttä kirjeitse / sähköpostitse jos tarvitsette lisätietoa
用于结束一封对推荐人作出积极评价的推荐信