瑞典语 | 手册 - 申请 | 推荐信

求职动机信 | 简历 | 推荐信

推荐信 - 开篇语

Sayın Yetkili,
Bäste herrn,
正式,男性收信者,姓名不详
Sayın Yetkili,
Bästa frun,
正式,女性收信者,姓名不详
Sayın Yetkili,
Bästa herr eller fru,
正式,收信人姓名性别不详
Sayın Yetkililer,
Bästa herrar,
正式,用于写给几个人或一个部门
Yetkili makama,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
正式,收信人姓名和性别完全不详
Sayın Ahmet Bey,
Bäste herr Smith,
正式,男性收信者,姓名详
Sayın Ayşe Hanım,
Bästa fru Smith,
正式,女性收信者,已婚,姓名详
Sayın Dilek Hanım,
Bästa fröken Smith,
正式,女性收信者,未婚,姓名详
Sayın Lale Hanım,
Bästa fru Smith,
正式,女性收信者,姓名详,婚姻状况不详
... için referans olmak benim için büyük bir mutluluk.
Det glädjer mig att agera som referens för ...
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇
... ile ilk kez ...'ya katıldığında ...'da çalıştım.
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
用于给出与被推荐人相识的细节
... benden ... için olan başvurusuna binayen bir tavsiye mektubu yazmamı rica etti. Bunu yapmaktan da son derece memnunum.
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇
...'den beri ...'ın patronu / yöneticisi / iş arkadaşı olmak çok büyük bir zevkti.
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇
... için bu tavsiye mektubunu yazmaktan son derece mutluyum. Bu parlak genç insanın çalışmasına olan saygımı ve minnettarlığımı, grubuma yaptığı önemli katkıları belirtmek isterim bu mektupta.
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇
... için bu tavsiye mektubunu yazarken hiçbir tereddütüm olmadığını belirtmek isterim.
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇
... için bu tavsiye mektubunu yazmak benim için bir zevk.
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇
...'u ...'den beri tanıyorum ki o dönemde dersime kaydolmuştu / ...'de çalışmaya başlamıştı.
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
用于给出与被推荐人相识的细节
...'ı ... süredir ...'da ... olarak tanıyorum.
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
用于给出与被推荐人相识的细节
...'nın ...'de ...'a kadar patronu / yöneticisi / iş arkadaşı / öğretmeni idim.
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
用于给出与被推荐人相识的细节
... , ... olarak birçok projede benim için çalıştı, çalışmalarına bakıldığında ise onu sahip olduğumuz en iyi ... olarak değerlendirirdim.
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇

推荐信 - 技能

Birlikte çalışmaya başlamamızın ilk gününden beri onu ... bir insan olarak bilirim.
Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
用于描述候选人性格的某个积极方面
... kendisini ... özelliğiyle diğerlerinden hep ayırdı.
... utmärkte sig genom att ...
用于说明候选人显示出的主要优秀品质
Onun en büyük yeteneği ... altında yatar.
Hens största talang är / finns inom ...
用于说明候选人的主要优势
O son derece yaratıcı bir problem çözücüdür.
Hen är en kreativ problemlösare.
用于说明某候选人随时准备接受挑战和解决问题
Onun son derece yüksek aralıkta becerileri bulunmakta.
Hen har en bred kompetens.
用于说明某候选人有良好的全面技能
O fikirlerini net bir şekilde ifade eder veya aktarır.
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
用于说明某候选人有良好的沟通技能
O sorumluluklarla çok iyi başa çıkar.
Hen hanterar ansvar väl.
用于说明某候选人能管理好一个团队/项目,并能在高压下工作
... konusunda engin / geniş bir bilgi dağarcığı var.
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
用于说明某候选人能提供何种技能
Yeni konseptleri çok çabuk kavrar ve yapıcı eleştirilere / yönlendirmelere her zaman açıktır.
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
用于描述某聪明、有活力的候选人,极具赞赏性
Burada hemen bahsetmek isterim ki ..., ... yapma yeteneğine sahiptir.
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
用于给出与候选人能力相关的具体细节
... onun sıradışı özelliğidir.
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
用于说明候选人的最佳能力
O ...'da her zaman aktif rol alır.
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
用于描述某候选人很积极,并喜欢参与工作
İşini her zaman planlanan zamana göre bitirir. Bir sorun olduğunda fikirlerini / sorularını açıkça ortaya koyar ve başkalarının hissedip de dile getirmedikleri sorunları direkt olarak dile getirir.
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
用于描述某聪明、有活力的候选人,极具赞赏性

推荐信 - 工作职责

Bizimle çalışırken o ... yaptı. Bu ... gibi sorumlulukları içeriyordu.
Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
用于给出候选人承担的一系列职责和每个职责包含的具体工作内容
... onun ana sorumlulukları arasındaydı.
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
用于给出候选人承担的一系列职责
... onun haftalık görevleri arasındaydı.
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
用于给出候选人每周承担的一系列职责

推荐信 - 评价

Şunu söylemek istiyorum ki ... ile birlikte çalışmak oldukça memnun edicidir, iyi bir espri anlayışıyla o zeki ve güvenilir bir insandır.
Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
用于对候选人给出积极评价
Bizim şirketimizdeki performansı sizin için iyi bir belirteç olacaktır ve sizin için o pahabiçilmez bir değer olacaktır.
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
用于对候选人给出积极评价
Bence ..., çalışkan ve işlere kendi kendine başlayan ve bir projenin tam olarak ne istediğini bilen biri.
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
用于对候选人给出积极评价
... zaman kısıtlaması olan işlerde sürekli olarak yüksek kaliteli işler üretir.
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
用于对候选人给出积极评价
Performansındaki tek zayıf nokta ...
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
用于评价候选人时指出某消极方面
İnanıyorum ki ...diğer adaylardan bir adım önde değerlendirilmelidir çünkü ...
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
用于就特定原因推荐某候选人,用非常积极的方式评价某候选人

推荐信 - 结束语

... programınız için harika bir ilave olacak. Eğer daha fazla yardımım dokunacaksa, bana e-posta veya telefonla yoluyla ulaşabilirsiniz.
... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
用于结束一封对推荐人作出积极评价的推荐信
...'yu son derece güçlü bir şekilde tavsiye ediyorum. Programınıza çok yararlı olacak.
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
用于结束一封对推荐人作出积极评价的推荐信
...'nun son derece üretken olarak çalışmaya devam edeceğinden eminim. Tüm kalbimle onu tavsiye ediyorum.
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
用于结束一封对推荐人作出积极评价的推荐信
Tüm yüreğimle tavsiye ediyorum onu. Daha fazla sorunuz olursa lütfen bana telefon ya da e-posta yoluyla ulaşın.
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
用于结束一封对推荐人作出非常高的评价的推荐信
Onun muhteşem yeteneklerine tüm kalbimle güveniyor ve onu ... için üniversitenizde bir üst öğrenim görmesi amacıyla tavsiye ediyorum.
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
用于结束一封对推荐人作出非常高的评价的推荐信
Onu size tavsiye edebilmek bile son derece tatmin edici. Umarım bu bilgiler yardımcı olur.
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
用于结束一封对推荐人作出非常高的评价的推荐信
Son derece parlak bir aday olarak ...'u heyecanla tavsiye ediyorum size.
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
用于结束一封对推荐人作出非常高的评价的推荐信
Çok nadir içimden gelerek birisi için tavsiye mektubu yazabiliyorum. ... için bunu yapmak benim için büyük bir zevk.
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
用于结束一封对推荐人作出非常高的评价的推荐信
...'e iş arkadaşı olarak saygı duyuyorum ancak dürüst olmak gerekirse onu sizin şirketiniz için öneremeyeceğim.
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
用于当某人认为候选者不适合某工作时
Sorularınız olursa memnuniyetle cevaplamaya hazırım.
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
用于结束一封对推荐人作出积极评价的推荐信
Sorularınız olursa memnuniyetle e-posta veya mektup yoluyla cevaplamaya hazırım.
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
用于结束一封对推荐人作出积极评价的推荐信