罗马尼亚语 | 手册 - 申请 | 推荐信

求职动机信 | 简历 | 推荐信

推荐信 - 开篇语

Tisztelt Uram!
Stimate Domn,
正式,男性收信者,姓名不详
Tisztelt Hölgyem!
Stimată Doamnă,
正式,女性收信者,姓名不详
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Stimate Domn/Stimată Doamnă,
正式,收信人姓名性别不详
Tisztelt Uraim!
Stimați Domni,
正式,用于写给几个人或一个部门
Tisztelt Hölygem/Uram!
În atenția cui este interesat,
正式,收信人姓名和性别完全不详
Tisztelt Smith Úr!
Stimate Domnule Popescu,
正式,男性收信者,姓名详
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Stimată Doamnă Popescu,
正式,女性收信者,已婚,姓名详
Tisztelt Smith Asszony!
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
正式,女性收信者,未婚,姓名详
Tisztelt Smith Asszony
Stimată Doamnă Ştefănescu,
正式,女性收信者,姓名详,婚姻状况不详
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Sunt încântat de faptul că sunt solicitat să ofer referințe pentru...
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Am făcut cunoștință cu...în..., când s-a alăturat... .
用于给出与被推荐人相识的细节
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
...m-a rugat să îi scriu o scrisoare de recomandare pentru a o atașa aplicației sale pentru... . Sunt foarte încântat de acest lucru.
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Mi-a făcut o deosebită plăcere să fiu superiorul/supervizorul/colegul lui... începând cu... .
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Mă bucură faptul că am ocazia de a scrie această scrisoare de recomandare pentru... . În cuprinsul ei aș dori să îmi expun respectul și aprecierea pentru acest tânăr inteligent care a adus contribuții excepționale activității echipei mele.
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Nu am nicio ezitare în a scrie o scrisoare de recomandare pentru...
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Îmi face o deosebită plăere să scriu o scrisoare de recomandare pentru...
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Îl/o cunosc pe ... încă de acum..., când s-a alăturat clasei mele/a început să lucreze la... .
用于给出与被推荐人相识的细节
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Îl/o cunosc pe... de...din postura mea de...la... .
用于给出与被推荐人相识的细节
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Am fost superiorul/supraveghetorul/colegul/profesorul lui ... în perioada... .
用于给出与被推荐人相识的细节
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
... a lucrat pentru compania mea la proiecte diferite ca ..., și bazându-mă pe rezultatele activițății sale l-aș considera/ aș considera-o unul dintre cei mai buni/una dintre cele mai bune ... care au lucrat vreodată pentru companie.
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇

推荐信 - 技能

Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Încă de la începutul colaborării noastre îl cunosc pe ... ca pe o persoană... .
用于描述候选人性格的某个积极方面
...megkülönböztette magát a ...
... s-a distins prin.... .
用于说明候选人显示出的主要优秀品质
A legnagyobb erőssége a ...
Talentul său cel mai mare rezidă din/este...
用于说明候选人的主要优势
... kreatív problémamegoldó
... este o persoană creativă când vine vorba de rezolvarea problemelor.
用于说明某候选人随时准备接受挑战和解决问题
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
...dispune de o mare varietate de aptitudini.
用于说明某候选人有良好的全面技能
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
... își comunică ideile clar și univoc.
用于说明某候选人有良好的沟通技能
Jól kezeli a felelősséget is.
... face față cu ușurință responsabilităților.
用于说明某候选人能管理好一个团队/项目,并能在高压下工作
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
... a dovedit că stăpânește o paletă largă de cunoștințe în domeniul/domeniile...
用于说明某候选人能提供何种技能
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Pătrunde cu repeziciune noile concepte explicate și acceptă cu ușurință criticile constructive și indicațiile legate de activitatea sa.
用于描述某聪明、有活力的候选人,极具赞赏性
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Aș dori să menționez aici faptul că ... este ... și are abilitățile necesare pentru a... .
用于给出与候选人能力相关的具体细节
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Abilitatea sa extraordinară de a... a fost de neprețuit pentru noi.
用于说明候选人的最佳能力
... mindig aktív szerepet vállal a ...
... își asumă în mod constant un rol activ în ceea ce privește...
用于描述某候选人很积极,并喜欢参与工作
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
...își termină întotdeauna munca la timp. Când are nelămuriri legate de sarcinile sale, ... le expune clar și direct, enunțând ceea ce alții ar putea resimți la rândul lor dar nu pot sau nu doresc să spună.
用于描述某聪明、有活力的候选人,极具赞赏性

推荐信 - 工作职责

Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
În perioada cât a lucrat la noi, ... a ... . Responsabilitățile care decurg din acest lucru sunt ... .
用于给出候选人承担的一系列职责和每个职责包含的具体工作内容
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Printre responsabilitațile sale principale se numără ... .
用于给出候选人承担的一系列职责
Heti feladatai magába foglalták a ...
Printre responsabilitățile sale săptămânale se numără...
用于给出候选人每周承担的一系列职责

推荐信 - 评价

Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Aș dori să spun faptul că este o reală plăcere să lucrezi cu ... . Este o persoană inteligentă pe care te poți baza și are și un simț al umorului bine dezvoltat.
用于对候选人给出积极评价
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Dacă evoluția sa in compania noastră este un bun indicator pentru evoluția pe care o va avea în compania Dvs. înseamnă că ... va deveni o persoană de bază în schema companiei.
用于对候选人给出积极评价
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
După părerea mea, ... este o persoană care muncește mult, are inițiativă și înțelege în mod invariabil cu exactitate implicațiile oricărui proiect la care ia parte.
用于对候选人给出积极评价
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
... își îndeplinește în mod constant sarcinile având o calitate a muncii maximă realizată întotdeauna în timp util.
用于对候选人给出积极评价
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
Singurul punct slab pe care l-am observat de-a lungul activtății derulate în cadrul companiei noastre a fost... .
用于评价候选人时指出某消极方面
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Consider că ... ar trebui avut în vedere înaintea altor candidați deoarece...
用于就特定原因推荐某候选人,用非常积极的方式评价某候选人

推荐信 - 结束语

... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
...va avea cu siguranță o contribuție pozitivă la activitățile companiei Dvs. Dacă doițisă vă ofer și alte informații mă puteți contacta prin e-mail sau la telefon.
用于结束一封对推荐人作出积极评价的推荐信
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
... are din partea mea o recomandare puternică. Va fi cu siguranță o persoană merituoasă în cadrul echipei Dvs.
用于结束一封对推荐人作出积极评价的推荐信
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Sunt convins că ... va continua să fie la fel de productiv/ă. El/ea se bucură de recomandările mele cele mai calde.
用于结束一封对推荐人作出积极评价的推荐信
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Îl/o recomand pe ... cu cea mai mare căldură şi fără nicio rezervă. Vă rog să mă contactaţi prin e-mail sau telefornic dacă veţi avea întrebări pe viitor.
用于结束一封对推荐人作出非常高的评价的推荐信
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Am încredere deplină în abilităţile sale extraordinare de ... şi îl/o recomand cu cea mai mare căldură pentru a-şi continua studiile la universitatea Dvs. unde îşi poate cultiva şi dezvolta abilităţile sale strălucite.
用于结束一封对推荐人作出非常高的评价的推荐信
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Îmi face o deosebită plăcere să fiu în postura de a-l recomanda/a o recomanda pe... cu toată căldura şi sper că informaţiile pe care vi le furnizez vă vor fi de folos.
用于结束一封对推荐人作出非常高的评价的推荐信
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Îl recomand cu entuziasm pe ... ca fiind un candidat promiţător.
用于结束一封对推荐人作出非常高的评价的推荐信
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Rar am avut ocazia de a reconamda pe cineva fără nicio rezervă. În acazul de faţă este chiar o plăcere să îl/o recomand pe ... .
用于结束一封对推荐人作出非常高的评价的推荐信
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Am tot respectul pentru ... ca coleg dar trebuie să recunosc cu sinceritate faptul că nu îl pot recomanda companiei Dvs.
用于当某人认为候选者不适合某工作时
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Aş fi încâtat să vă răspund la potenţialele întrebări viitoare.
用于结束一封对推荐人作出积极评价的推荐信
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Mă puteţi contacta prin intermediul poştei/e-mailului dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare.
用于结束一封对推荐人作出积极评价的推荐信