捷克语 | 手册 - 申请 | 推荐信

求职动机信 | 简历 | 推荐信

推荐信 - 开篇语

Tisztelt Uram!
Vážený pane,
正式,男性收信者,姓名不详
Tisztelt Hölgyem!
Vážená paní,
正式,女性收信者,姓名不详
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Vážený pane / Vážená paní,
正式,收信人姓名性别不详
Tisztelt Uraim!
Dobrý den,
正式,用于写给几个人或一个部门
Tisztelt Hölygem/Uram!
Všem zainteresovaným stranám,
正式,收信人姓名和性别完全不详
Tisztelt Smith Úr!
Vážený pane Smith,
正式,男性收信者,姓名详
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Vážená paní Smithová,
正式,女性收信者,已婚,姓名详
Tisztelt Smith Asszony!
Vážená slečno Smithová,
正式,女性收信者,未婚,姓名详
Tisztelt Smith Asszony
Vážená paní Smithová,
正式,女性收信者,姓名详,婚姻状况不详
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
用于给出与被推荐人相识的细节
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
用于给出与被推荐人相识的细节
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
用于给出与被推荐人相识的细节
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
用于给出与被推荐人相识的细节
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇

推荐信 - 技能

Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
用于描述候选人性格的某个积极方面
...megkülönböztette magát a ...
... vynikal(a) v... .
用于说明候选人显示出的主要优秀品质
A legnagyobb erőssége a ...
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
用于说明候选人的主要优势
... kreatív problémamegoldó
On/ona řeší problémy efektivně.
用于说明某候选人随时准备接受挑战和解决问题
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
用于说明某候选人有良好的全面技能
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
用于说明某候选人有良好的沟通技能
Jól kezeli a felelősséget is.
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
用于说明某候选人能管理好一个团队/项目,并能在高压下工作
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
On/ona má obsáhnou znalost...
用于说明某候选人能提供何种技能
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
用于描述某聪明、有活力的候选人,极具赞赏性
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
用于给出与候选人能力相关的具体细节
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
用于说明候选人的最佳能力
... mindig aktív szerepet vállal a ...
On/ona je iniciativní v... .
用于描述某候选人很积极,并喜欢参与工作
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
用于描述某聪明、有活力的候选人,极具赞赏性

推荐信 - 工作职责

Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
用于给出候选人承担的一系列职责和每个职责包含的具体工作内容
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
用于给出候选人承担的一系列职责
Heti feladatai magába foglalták a ...
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
用于给出候选人每周承担的一系列职责

推荐信 - 评价

Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
用于对候选人给出积极评价
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
用于对候选人给出积极评价
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
用于对候选人给出积极评价
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
用于对候选人给出积极评价
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
用于评价候选人时指出某消极方面
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
用于就特定原因推荐某候选人,用非常积极的方式评价某候选人

推荐信 - 结束语

... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
用于结束一封对推荐人作出积极评价的推荐信
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
用于结束一封对推荐人作出积极评价的推荐信
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
用于结束一封对推荐人作出积极评价的推荐信
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
用于结束一封对推荐人作出非常高的评价的推荐信
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
用于结束一封对推荐人作出非常高的评价的推荐信
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
用于结束一封对推荐人作出非常高的评价的推荐信
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
用于结束一封对推荐人作出非常高的评价的推荐信
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
用于结束一封对推荐人作出非常高的评价的推荐信
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
用于当某人认为候选者不适合某工作时
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
用于结束一封对推荐人作出积极评价的推荐信
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
用于结束一封对推荐人作出积极评价的推荐信