丹麦语 | 手册 - 申请 | 推荐信

求职动机信 | 简历 | 推荐信

推荐信 - 开篇语

Tisztelt Uram!
Kære Hr.,
正式,男性收信者,姓名不详
Tisztelt Hölgyem!
Kære Fru.,
正式,女性收信者,姓名不详
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Kære Hr./Fru.,
正式,收信人姓名性别不详
Tisztelt Uraim!
Kære Hr./Fru.,
正式,用于写给几个人或一个部门
Tisztelt Hölygem/Uram!
Til hvem det vedkommer,
正式,收信人姓名和性别完全不详
Tisztelt Smith Úr!
Kære Hr. Smith,
正式,男性收信者,姓名详
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Kære fru. Smith,
正式,女性收信者,已婚,姓名详
Tisztelt Smith Asszony!
Kære Frk. Smith,
正式,女性收信者,未婚,姓名详
Tisztelt Smith Asszony
Kære Fr. Smith,
正式,女性收信者,姓名详,婚姻状况不详
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Jeg er begejstret for at være reference for...
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Jeg blev først bekendt med... i..., da han blev en del af...
用于给出与被推荐人相识的细节
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
... har bedt mig skrive et anbefalingsbrev til at ledsage hans ansøgning som... . Jeg er mere end glad for at gøre det.
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Det har været en fornøjelse at være... chef /tilsynsførende / kollega siden... .
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Jeg er glad for at skrive dette anbefalingsbrev for... . I dette brev vil jeg gerne udtrykke min respekt og anerkendelse af denne kvikke unge person, som bragte et enestående bidrag til arbejdet i min gruppe.
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Det er uden tøven at jeg skriver dette anbefalingsbrev for...
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Det er en fornøjelse at skrive et anbefalingsbrev for...
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
har kendt... siden... , da han /hun tilmeldte sig min klasse /begyndte at arbejde hos...
用于给出与被推荐人相识的细节
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Jeg har kendt... i... måneder / år i min kapacitet som... hos... .
用于给出与被推荐人相识的细节
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Jeg var... chef / tilsynsførende / kollega / lærer fra... til... .
用于给出与被推荐人相识的细节
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
... arbejdede for mig på adskillige projekter som..., og baseret på hans /hendes arbejde, vil jeg gerne rangere ham / hende som en af de bedste... vi nogensinde har haft.
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇

推荐信 - 技能

Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Siden begyndelse af vores samarbejde har jeg anset ham / hende som en... person.
用于描述候选人性格的某个积极方面
...megkülönböztette magát a ...
... adskilte sig selv ved at...
用于说明候选人显示出的主要优秀品质
A legnagyobb erőssége a ...
Hans / hendes største talent er / ligger i...
用于说明候选人的主要优势
... kreatív problémamegoldó
Han / hun er en kreativ problemløser.
用于说明某候选人随时准备接受挑战和解决问题
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
Han / hun har et bredt udvalg af færdigheder.
用于说明某候选人有良好的全面技能
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
Han / hun kommunikerer sine ideer klart.
用于说明某候选人有良好的沟通技能
Jól kezeli a felelősséget is.
Han / hun er god til at håndtere ansvar.
用于说明某候选人能管理好一个团队/项目,并能在高压下工作
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
Han / hun har en omfattende viden om... .
用于说明某候选人能提供何种技能
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Han forstår nye koncepter hurtigt og accepterer konstruktiv kritik og instruktion angående sit arbejde.
用于描述某聪明、有活力的候选人,极具赞赏性
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Jeg vil gerne nævne her, at... er... og har evnen til at... .
用于给出与候选人能力相关的具体细节
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Hans / hendes ekstraordinære evne til at... var uvurderlige.
用于说明候选人的最佳能力
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Han / hun har altid en aktiv rolle i... .
用于描述某候选人很积极,并喜欢参与工作
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
Han / hun færdiggører sit arbejde til tiden. Når han / hun har en bekymring eller et spørgsmål om en opgave, siger han / hun sin mening på en klar og direkt måde, og udtrykker hvad andre måske føler men som ikke kan eller vil sige det.
用于描述某聪明、有活力的候选人,极具赞赏性

推荐信 - 工作职责

Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Mens han / hun var hos os han / hun... . Dette ansvar indebar... .
用于给出候选人承担的一系列职责和每个职责包含的具体工作内容
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Hans / hendes ansvarområder var...
用于给出候选人承担的一系列职责
Heti feladatai magába foglalták a ...
Hans / hendes ugentlige opgaver indebar...
用于给出候选人每周承担的一系列职责

推荐信 - 评价

Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Jeg vil gerne sige at det er behageligt at arbejde med..., han / hun er en pålidelig og intelligent person med en god humor.
用于对候选人给出积极评价
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Hvis hans / hendes præstation i vores firma er en god indikation af hvordan han / hun vil præstere i jeres, han / hun vil være et meget positivt aktiv i jeres program.
用于对候选人给出积极评价
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
Efter min mening,... er en hårdtarbejdende selvstarter som konstant forstår helt præcist hvad et projekt handler om.
用于对候选人给出积极评价
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
... producerer konstant arbejde af høj kvalitet på rettidig måde.
用于对候选人给出积极评价
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
Det eneste område hvor jeg nogensinde har set en svaghed i hans / hendes præstation var...
用于评价候选人时指出某消极方面
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Jeg mener... burde blive overvejet før andre kandidater fordi...
用于就特定原因推荐某候选人,用非常积极的方式评价某候选人

推荐信 - 结束语

... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
... vil være en god tilføjelse til jeres program. Hvis jeg kan være yderligere behjælpelig, venligst e-mail mig eller ring til mig.
用于结束一封对推荐人作出积极评价的推荐信
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
...har min stærke anbefaling. Han / hun vil være en anerkendelse i jeres program.
用于结束一封对推荐人作出积极评价的推荐信
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Jeg er sikker på at... vil fortsætte med at være meget produktiv. Han / hun har min højeste anbefaling.
用于结束一封对推荐人作出积极评价的推荐信
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Jeg giver ham / hende min højeste anbefaling uden forbehold. Hvis du har yderligere spørgsmål skal du endelig bare kontakte mig via e-mail eller telefon.
用于结束一封对推荐人作出非常高的评价的推荐信
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Jeg tror fuldt og fast på hans / hendes enestående evner for... og anbefaler stærkt ham / hende til yderligere uddannelse på jeres universitet hvor han / hun kan udvikle sig og bruge sine strålende talenter.
用于结束一封对推荐人作出非常高的评价的推荐信
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Det er tilfredsstillende at være i stand til at gibe ham / hende min højeste anbefaling. Jeg håber denne information er brugbar.
用于结束一封对推荐人作出非常高的评价的推荐信
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Det er med stor begrejstring at jeg anbefaler... som en lovende kandidat.
用于结束一封对推荐人作出非常高的评价的推荐信
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Sjældent har jeg været i stand til at anbefale en uden forbehold. Det er en fornøjelse at gøre det i det tilfælde...
用于结束一封对推荐人作出非常高的评价的推荐信
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Jeg respekterer... som en kollega, men hvis jeg skal være helt ærlig, kan jeg ikke anbefale han / hende til jeres virksomhed.
用于当某人认为候选者不适合某工作时
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Jeg vil hellere end gerne svare på yderligere spørgsmål I måtte have.
用于结束一封对推荐人作出积极评价的推荐信
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Du kan kontakte mig via brev / e-mail hvis du har brug for yderligere information.
用于结束一封对推荐人作出积极评价的推荐信