匈牙利语 | 手册 - 申请 | 推荐信

求职动机信 | 简历 | 推荐信

推荐信 - 开篇语

Уважаемый...
Tisztelt Uram!
正式,男性收信者,姓名不详
Уважаемая...
Tisztelt Hölgyem!
正式,女性收信者,姓名不详
Уважаемые...
Tisztelt Hölgyem/Uram!
正式,收信人姓名性别不详
Уважаемые...
Tisztelt Uraim!
正式,用于写给几个人或一个部门
Уважаемые...
Tisztelt Hölygem/Uram!
正式,收信人姓名和性别完全不详
Уважаемый г-н Смидт
Tisztelt Smith Úr!
正式,男性收信者,姓名详
Уважаемая г-жа Смидт
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
正式,女性收信者,已婚,姓名详
Уважаемая г-жа Смидт
Tisztelt Smith Asszony!
正式,女性收信者,未婚,姓名详
Уважаемая г-жа Смидт
Tisztelt Smith Asszony
正式,女性收信者,姓名详,婚姻状况不详
Для меня честь давать рекомендации ...
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇
Я познакомился с ... в..., когда он присоединился к...
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
用于给出与被推荐人相识的细节
... попросил меня написать рекомендательное письмо для подачи заявления на работу в.... Я с удовольствием сделал это.
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇
Было одним удовольствием быть начальником/коллегой ... начиная от...
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇
Я рад написать рекомендательное письмо для.. В этом письме я хотел бы выразить свою благодарность и уважение перед этим талантливым молодым человеком, который внес большой вклад в работу моей команды.
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇
Я ни минуты не сомневался при написании рекомендательного письма. для...
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇
Для меня чистое удовольствие писать рекомендательное письмо для
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇
Я знаю ... с..., когда он/она перешел в мой класс/начал работу в ..
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
用于给出与被推荐人相识的细节
Я знаком с... с... в меру моих возможностей как... в...
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
用于给出与被推荐人相识的细节
Я был шефом/начальником/колегой/учителем ... с.. по...
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
用于给出与被推荐人相识的细节
... работал на меня в различных проектах таких как..., и на основании проделанной им/ей работы я могу оценить его/ее как лучшего сотрудника, какого мы когда-либо имели.
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇

推荐信 - 技能

С момента начала нашей совместной работы я знаю его/ее как человека...
Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
用于描述候选人性格的某个积极方面
... показал себя как...
...megkülönböztette magát a ...
用于说明候选人显示出的主要优秀品质
Его/ее главным талантом является...
A legnagyobb erőssége a ...
用于说明候选人的主要优势
Он/она обладает способностью креативно решать проблемы.
... kreatív problémamegoldó
用于说明某候选人随时准备接受挑战和解决问题
Круг его/ее умений очень широк
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
用于说明某候选人有良好的全面技能
Он/она обладает способностью доступно доносить свои идеи
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
用于说明某候选人有良好的沟通技能
Он/она проявил себя ответственным сотрудником
Jól kezeli a felelősséget is.
用于说明某候选人能管理好一个团队/项目,并能在高压下工作
Он/она хорошо разбирается в...
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
用于说明某候选人能提供何种技能
Он быстро схватывает новое, адекватно принимает здоровую критику и советы относительно его работы.
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
用于描述某聪明、有活力的候选人,极具赞赏性
Я хотел бы также упомянуть, что ... ... и обладает способностью...
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
用于给出与候选人能力相关的具体细节
Его/ее экстраординарная способность к... была бесценна.
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
用于说明候选人的最佳能力
Он/она всегда принимает активную позицию в...
... mindig aktív szerepet vállal a ...
用于描述某候选人很积极,并喜欢参与工作
Он/она заканчивает свою работу в срок. Когда у нее/него возникают вопросы, опасения относительно порученного задания он/она четко и прямо высказывает это, выражая то, что другие возможно тоже думают, но не могут сказать.
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
用于描述某聪明、有活力的候选人,极具赞赏性

推荐信 - 工作职责

За время работы у нас он/она... Его/ее обязанности включали...
Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
用于给出候选人承担的一系列职责和每个职责包含的具体工作内容
Его/ее главными обязанностями было...
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
用于给出候选人承担的一系列职责
Его/ее еженедельные задачи включали...
Heti feladatai magába foglalták a ...
用于给出候选人每周承担的一系列职责

推荐信 - 评价

Должен сказать, было приятно работать с ..., он/она надежный, образованный человек с хорошим чувством юмора.
Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
用于对候选人给出积极评价
Если то, как он/она показал себя в нашей компании является для вас хорошим показателем того, насколько хорошо он проявит себя в вашей, он/она должен быть очень подходящей кандидатурой для вашего предприятия.
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
用于对候选人给出积极评价
Я считаю... трудолюбивым человеком, привыкшим всего добиваться собственными силами, точно понимающим суть проекта.
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
用于对候选人给出积极评价
Постоянно показывает высокое качество работы и умение распределять время.
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
用于对候选人给出积极评价
Единственной слабостью..., которую я когда-либо заметил было...
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
用于评价候选人时指出某消极方面
Я полагаю, кандидатура .... должна быть рассмотрена в первую очередь, поскольку...
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
用于就特定原因推荐某候选人,用非常积极的方式评价某候选人

推荐信 - 结束语

... будет отличным дополнением для вашей команды. Если в дальнейшем могу быть вам полезным, пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне.
... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
用于结束一封对推荐人作出积极评价的推荐信
... заслужил мои наилучшие рекомендации. Она будет настоящей находкой для вашей компании.
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
用于结束一封对推荐人作出积极评价的推荐信
Я уверен, что ... продолжит работать очень эффективно. Он/она заслуживает моих наилучших рекомендаций.
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
用于结束一封对推荐人作出积极评价的推荐信
Без сомнений он/она заслужил мои наилучшие рекомендации. Пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне, если у вас возникнут дальнейшие вопросы.
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
用于结束一封对推荐人作出非常高的评价的推荐信
Я совершенно уверен в наличии у него/нее больших способностей к... и чрезвычайно рекомендую его/ее для продолжения учебы в вашем университете, где он/она может развить свой потенциал и проявить свой необычайный талант.
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
用于结束一封对推荐人作出非常高的评价的推荐信
Достаточно сказать, я даю ему/ей свои лучшие рекомендации. Надеюсь, предоставленная мной информация сможет быть полезной.
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
用于结束一封对推荐人作出非常高的评价的推荐信
Я с удовольствием рекомендую ... как подающего надежды сотрудника
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
用于结束一封对推荐人作出非常高的评价的推荐信
Мне редко приходилось давать кому-либо рекомендации, не раздумывая. Но в случае... я с удовольствием делаю это.
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
用于结束一封对推荐人作出非常高的评价的推荐信
Я уважаю... как коллегу, но должен честно сказать, что я бы не рекомендовал вам его/ее кандидатуру для работы в вашей компании.
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
用于当某人认为候选者不适合某工作时
Я с удовольствием отвечу на любые дополнительные вопросы, которые могут у вас возникнуть.
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
用于结束一封对推荐人作出积极评价的推荐信
В любое время вы можете связаться со мной по почте / e-mail, если вам потребуется дополнительная информация.
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
用于结束一封对推荐人作出积极评价的推荐信