英语 | 手册 - 旅行 | 外出就餐

外出就餐 - 在入口处

ฉันต้องการจองโต๊ะสำหรับ_[จำนวนคน]_ตอน_[เวลา]_ (Chan tong karn jong toh sum rub____torn____.)
I would like to book a table for _[number of people]_ at _[time]_.
预订
โต๊ะสำหรับ_[จำนวนคน]_ (Toh sum rub____.)
A table for _[number of people]_, please.
询问一张就餐桌
คุณรับเครดิตการ์ดไหม? (Khun rub credit card mai?)
Do you accept credit cards?
询问你是否可以用信用卡支付
คุณมีอาหารสำหรับมังสวิรัติหรือเปล่า? (Khun mee arhan sam rub mung sa wi rat rue plao?)
Do you offer vegetarian food?
咨询是否提供素食
คุณมีอาหารยิวหรือเปล่า? (Khun mee arharn yiw rue plao?)
Do you offer kosher food?
咨询是否提供犹太教所规定允许的食物
คุณมีอาหารฮาลาลหรือเปล่า? (Khun me arhan halal rue plao?)
Do you offer halal food?
咨询是否提供清真食物
คุณเปิดกีฬาให้ดูไหม เราต้องการดู_____. (Khun perd kee la hai doo mai rao tong karn doo____.)
Do you show sports? We would like to watch the ___ game.
你想在就餐时或就餐后看体育比赛

外出就餐 - 点餐

ฉันขอดูเมนูอาหารได้ไหม (Chan kor doo menu arhan dai mai?)
May I see the menu, please?
询问查看一下菜单
ขอโทษนะ เราต้องการสั่งอาหาร (Kortode na rao tong karn sung arhan.)
Excuse me. We would like to order, please.
告知服务员你准备好要点菜了
คุณแนะนำอาหารอะไรในเมนู? (Khun naenum arhan arai nai menu?)
What can you recommend on the menu?
询问服务员是否可以推荐一些菜品
มีเมนูพิเศษในร้านอาหารหรือเปล่า? (Mee menu pi-sed nai ran arhan rue plao?)
Is there a house specialty?
询问餐馆是否有招牌菜
มีรายการอาหารพิเศษในท้องถิ่นหรือเปล่า? (Me rai karn arhan pi-sed nai tong tin rue plao?)
Is there a local specialty?
询问餐馆的菜单里是否有本地特色菜
ฉันเป็นโรคภูมิแพ้____ อันนี้มี____หรือเปล่า? (Chan pen roke poom pae___ unnee mee____ rue plao?)
I am allergic to ____. Does this contain ____?
告知别人你对某种东西过敏
ฉันเป็นโรคเบาหวาน อันนี้มีน้ำตาลหรือคาร์โบไฮเดรตหรือเปล่า? (Chan pen roke bao-whan unnee mee nam tan rue carbohydrate rue plao?)
I have diabetes. Does this contain sugar or carbohydrates?
询问食物里是否包含糖或者碳水化合物,因为你有糖尿病
ฉันไม่กิน____ อันนี้มี___หรือเปล่า? (Chan mai kin____. Unnee me __rue plao?)
I don't eat ____. Is there ___ in this?
告知服务员你不吃某一样东西
ฉันต้องการสั่ง____. (Chan tong karn sung____.)
I would like to order _[dish]_, please.
点某一样菜
เราต้องการสั่งอาหารเรียกน้ำย่อย (Rao tong karn sung arhan reak nam yoi.)
We would like to order appetizers, please.
点开胃菜
สลัด (salad)
salad
菜品
ซุป (soup)
soup
菜品
เนื้อ (nuer)
meat
食物
หมู (mhoo)
pork
肉的种类
เนื้อวัว (nuer wua)
beef
肉的种类
ไก่ (kai)
chicken
肉的种类
ฉันต้องการเนื้อแบบ แรร์/ปานกลาง/เวลดัน (Chan tong karn nuer bab rare/medium/well done.)
I would like my meat rare/medium/well done.
告知服务员你想要你点的肉要几份熟
อาหารทะเล (ar-han ta-lae)
seafood
食物
ปลา (pla)
fish
食物
พาสต้า (pasta)
pasta
菜品
เกลือ (kluer)
salt
พริกไทย (prik tai)
pepper
มัสตาร์ด (mustard)
mustard
ซอสมะเขือเทศ (sauce ma-kuer-ted)
ketchup
ขนมปัง (ka nom pung)
bread
เนย (noey)
butter
ฉันต้องการเติมเพิ่ม (Chan tong karn term perm.)
I would like a refill, please!
要求加菜
ขอบคุณมาก แค่นี้ก็พอแล้ว (Khob khun mak, kae nee kor por laew)
Thank you, that's enough.
告知服务员停止上菜/ 添酒
เราต้องการสั่งขนมเพิ่ม (Rao tong karn sung ka nom perm.)
We would like to order some dessert, please.
要求点甜品
ฉันต้องการ____ (Chan tong karn____.)
I would like to have ___, please.
点甜品
ไอศกรีม (I-tim)
ice cream
甜品
ขนมเค้ก (cake)
cake
甜品
ช็อกโกแลต (chocolate)
chocolate
甜品
คุ้กกี้ (cookie)
cookies
甜品
ขอให้มื้อนี้เป็นมื้ออาหารที่อร่อยนะ! (Kor hai mue nee pen mue arhan tee aroi na!)
Enjoy your meal!
祝福就餐愉快

外出就餐 - 点饮料

ฉันต้องการสั่ง__[เครื่องดื่ม]___. (Chan tong karn___[beverage]____.)
I would like to have _[beverage]_, please.
点饮料
น้ำเปล่าอัดแก๊ส (nam plao ud gas)
a sparkling water
饮料
น้ำเปล่า (nam plao)
a still water
饮料
เบียร์ (beer)
a beer
饮料
ไวน์ 1 ขวด (wine 1 kuad)
a bottle of wine
饮料
กาแฟ (ka-fae)
a coffee
饮料
น้ำชา (nam cha)
a tea
饮料
ฉันไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ในนี้มีแอลกอฮอล์หรือเปล่า? (Chan mai duem alcohol, nai nee mee alcohol rue plao?)
I don't drink alcohol. Is there alcohol in this?
询问是否含有酒精

外出就餐 - 付账

เราต้องการจ่ายแล้ว (Rao tong karn jai laew.)
We would like to pay, please.
告知别人你打算结账
เราต้องการจ่ายแยก (Rao tong karn jai yak.)
We would like to pay separately.
告知服务员各自付各自的账
ฉันจะจ่ายทั้งหมดเอง (Chan ja jai tung mhod aeng.)
I will pay for everything.
告知服务员你支付所有人的账单
ฉันจะเลี้ยงคุณในมื้อเที่ยง/มื้อเย็น (Chan ja liang khun nai mue tiang/dinner.)
I am treating you to lunch/dinner.
邀请一起就餐,并且你会支付
ไม่ต้องทอน (Mai tong torn.)
Keep the change.
告知服务员他找的钱可以留做小费
อาหารอร่อยมากเลย! (Ar han aroi mak loey!)
The food was delicious!
赞美食物
บอกกุ๊กให้ฉันด้วยว่าอาหารอร่อยมาก! (Bork kook hai chan duay wa arhan aroi mak!)
Give my compliments to the chef!
赞美食物

外出就餐 - 抱怨

อาหารฉันไม่ร้อนเลย (Arhan chan mai roron loey!)
My food is cold.
抱怨食物太凉了
อาหารจานนี้ยังไม่สุก (Arhan jarn nee yung mai sook.)
This is not properly cooked.
做菜的时间太短
อาหารจานนี้สุกเกินไป (Arhan jarn nee sook kern pai.)
This is overcooked.
烧菜的时间太长
ฉันไม่ได้สั่งอาหารจานนี้ ฉันสั่ง___. (Chan mai dai sung arhan jarn nee, chan sung_____.)
I did not order this, I ordered ___.
强调上的菜并不是你点的
ไวน์ขวดนี้มีสารปนเปื้อน (Wine kuad nee me sarn pon puen.)
This wine has corked.
告知酒里含有一股木塞味(变质)。
เราสั่งอาหารไปตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงที่แล้วแล้ว (Rao sung ar-harn pai tung tae krueng chua mong tee laew laew.)
We ordered more than thirty minutes ago.
抱怨等待上菜的时间太久
เครื่องดื่มนี้ไม่เย็นเลย (Krueng duem nee mai yen loey.)
This drink is not cold.
抱怨喝的东西不够凉
เครื่องดื่มนี้รสชาติแปลกๆ (Krueng duem nee rod chart plak plak.)
My drink tastes strange.
抱怨饮料有股奇怪的味道
ฉันสั่งเครื่องดื่มของฉันโดยไม่ใส่น้ำแข็ง (Chan sung krueng duem kong chan doi mai sai nam kang.)
I ordered my drink without ice.
告知给你上的酒水里添加了冰块但是你并没有要求让放冰块
ขาดอาหารหนึ่งอย่างไป (Kard ar-harn neung yang pai.)
There's one dish missing.
告知你的菜还没有上齐
นี่ไม่สะอาด (Mee mai sa-ard.)
This is not clean.
抱怨您的餐盘/餐具/酒杯不干净

外出就餐 - 过敏

มี___ในนี้หรือเปล่า? (Mee___nai nee rue plao?)
Is/are there___in this?
询问菜品里是否含有某一样你过敏的东西
คุณช่วยกรุณาเตรียมอาหารจานนี้โดยที่ไม่ได้ใส่____ได้หรือเปล่า? (Khun chuay ka-ru-na triam ar-harn jarn nee doi tee mai dai sai___ dai rue plao?)
Could you please prepare the dish without ____?
咨询在做菜时是否可以不添加你过敏的原料
ฉันเป็นภูมิแพ้ ถ้าฉันมีอาการแพ้เกิดขึ้น กรุณาช่วยฉันหายาในกระเป๋าด้วย! (Chan pen poom-pae, ta chan mee ar-karn pae gerd kern, ga-ru-na chuay chan ha ya nai kra pao duay!)
I have allergies. If I get a reaction, please find medicine in my bag/pocket!
告知人们你有过敏并且发生过敏时,及时给你防过敏药
ถั่ว (tua)
nuts/peanuts
食物过敏
เมล็ดงา (ma-led nga)
sesame seeds/sunflower seeds
食物过敏
ไข่ไก่ (kai-gai)
egg
食物过敏
อาหารทะเล/ปลา/หอย/กุ้ง (ar-han ta lae/pla/hoi/goong)
seafood/fish/shellfish/shrimps
食物过敏
แป้ง (pang)
flour/wheat
食物过敏
นม/แลคโตส/ผลิตภัณฑ์นม (nom/lactose/pa-lit-ta-pun nom)
milk/lactose/dairy
食物过敏
กลูเตน (gluten)
gluten
食物过敏
ถั่วเหลือง (tua-leung)
soy
食物过敏
เมล็ดถั่ว/ถั่ว/ข้าวโพด (ma-led-tua/tua/kao-pode)
leguminous plants/beans/peas/corn
食物过敏
เห็ด (hed)
mushrooms
食物过敏
ผลไม้/กี่วี่/มะพร้าว (pollamai/kiwi/ma-prao)
fruit/kiwi/coconut
食物过敏
กระเทียม/หัวหอม (kra-tiam/hua-horm)
chives/onions/garlic
食物过敏
แอลกอฮอล์ (alcohol)
alcohol
食物过敏