泰语 | 手册 - 个人 | 信件

信件 - 地址

Κυρ. Ιωάννου
Οδ. Δωριέων 34
Τ.Κ 8068, Λάρνακα
นาย N. Summerbee
ถนนหลัก 335
New York NY 92926
英国地址格式:
收信人
街道号码+街道名
城市名+区/州+邮编
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
คุณ Jeremy Rhodes
ถนนเลขที่212 ถนนSilverback Drive
California Springs CA 92926
美国地址格式:
收信人
街道号码+街道名
城市名+州缩写+邮编
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
คุณ Adam Smith
เลขถนน 8 ถนน Crossfield
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
英国和爱尔兰地址格式:
收信人
号码+街道名
城市名

邮编
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
คุณ Sally Davies
เลขถนน155 ถนนMountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
加拿大地址格式:
收信人
街道号码+街道名
城市名+省区缩写+邮编
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
คุณ Celia Jones
เลขที่ถนน47 ถนนHerbert
Floreat
Perth WA 6018
澳大利亚地址格式:
收信人
街道号码+街道名
省名
城市名+邮编
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
ถนน Alex Marshall
ถนนเลขที่ 745 ถนน King
West End, Wellington 0680
新西兰地址格式:
收信人
号码+街道名
区/道路号码/邮政信箱
城市名+邮编

信件 - 开篇

Αγαπητέ Ιωάννη,
เรียน จอห์น
非正式,称呼朋友的标准方式
Αγαπητέ πατέρα / Αγαπητή μητέρα,
เรียนคุณพ่อ/คุณแม่
非正式,称呼父母的标准方式
Αγαπητέ θείε Βασίλη,
เรียนคุณลุง เจอโรม
非正式,称呼家庭成员的标准方式
Γεια σου Γιαννάκη,
สวัสดีค่ะ/ครับ คุณจอห์น
非正式,称呼朋友的标准方式
Έλα Γιαννάκη,
ว่าไง จอห์น
很不正式,称呼朋友的标准方式
Γιαννάκη,
จอห์น
不正式,直接称呼朋友的方式
Αγάπη μου,
ที่รักของฉัน
很不正式,用于称呼爱人时
Αγάπη μου,
สุดที่รักของฉัน
很不正式,用于称呼伴侣时
Αγαπημένε μου Γιαννάκη / Αγαπημένη μου Γκλόρια
ถึงจอห์นสุดที่รัก
非正式,用于称呼伙伴时
Ευχαριστώ για το γράμμα σου.
ขอบคุณสำหรับจดหมายของคุณ
用于回信
Ευχαριστήθηκα πολύ, που άκουσα από εσάς.
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่คุณตอบกลับมาอีกครั้ง
用于回信
Λυπάμαι πολύ που δεν έχω γράψει για τόσο πολύ καιρό.
ฉันต้องขอโทษคุณมากที่ไม่ได้ติดต่อคุณมาเป็นระยะเวลานาน
用于给有段时间未联系的老朋友写信
Έχει πολύ καιρό που δεν έχουμε μιλήσει.
มันเป็นเวลานานมากที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
用于给有段时间未联系的老朋友写信

信件 - 正文

Γράφω για να σας ειδοποιήσω ότι...
ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
用于当有重要消息时
Έχεις σχέδια για...;
คุณมีแผนสำหรับ...แล้วหรือยัง?
用于当你想邀请某人参加活动或想见他们时
Πολλές ευχαριστίες για την αποστολή / πρόσκληση / σύναψη...
ขอบคุณมากสำหรับการส่ง/เชิญชวน/แนบมา...
用于感谢某人发送一些东西/邀请某人去某地/附加一些材料
Είμαι πραγματικά ευγνώμων για τις πληροφορίες / τις προσφορές / αυτό το γράμμα...
ฉันรู้สึกดีใจมากที่คุณบอกให้ฉันทราบ/เอื้อ/เขียนถึงฉัน
用于衷心地感谢某人告诉你某事/为你提供某物/就某事给你写信
Ήταν πολύ ευγενικό εκ μέρους σου να γράψεις / με προσκαλέσεις / να μου στείλεις...
มันเป็นเรื่องดีอย่างมากที่คุณเขียน/เชิญชวน/ส่ง...มาให้ฉัน
用于衷心地感谢某人给你写信/邀请/发送某物
Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι...
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่จะประกาศว่า...
用于向朋友公布好消息
Χάρηκα που άκουσα ότι...
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
用于回复消息或信息
Λυπούμε να σε πληροφορήσω ότι...
ฉันขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
用于向朋友公布坏消息
Λυπήθηκα όταν άκουσα ότι...
ฉันต้องขอแสดงความเสียใจที่ได้ยินว่า...
用于安慰与朋友有关的坏消息时

信件 - 结束语

Δώσε την αγάπη μου στον/στην... και πες του/της πόσο πολύ μου λείπει.
ส่งความรักของฉันให้แก่...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
用于通过收信者告诉某人你想念他
...στέλνει τους χαιρετισμούς του/της.
...ส่งความรักของเขาและเธอมาให้คุณ
用于添加来自别人的祝福
χαιρέτησε τον / την... από μέρος μου.
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
用于想通过收信人转达对某人的感谢
Θα χαιρόμουν πολύ να ακούσω νέα σου σύντομα.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณตอบกลับมาอีกครั้ง
用于当想收到回复时
γράψε μου σύντομα.
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
直接,用于当想收到回复时
Γράψε μου όταν...
กรุณาติดต่อกลับมาเมื่อ...
用于只有当收信者有消息时再回复
Στείλε μου νέα, όταν ξέρεις περισσότερα.
กรุณาส่งข่าวคราวมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
用于只有当收信者有消息时再回复
Να σε καλά.
ดูแลตัวเองดีๆนะ
用于给家人和朋友写信时
Σε αγαπώ.
ฉันรักคุณ
用于给爱人写信时
Τις καλύτερες ευχές μου,
ขอให้โชคดี
非正式,用于家人、朋友或同事间
Με τις καλύτερες ευχές μου,
ขอให้โชคดี
非正式,用于给家人或朋友写信时
Αγάπη,
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
非正式,用于给家人或朋友写信时
Με τις καλύτερες ευχές,
โชคดี
非正式,用于给家人或朋友写信时
Με αγάπη,
ด้วยความรักยิ่ง
非正式,用于给家人或朋友写信时
Με όλη μου την αγάπη,
ด้วยความรักอย่างยิ่ง
非正式,用于给家人写信时
Πολλή αγάπη,
รักอย่างมาก
非正式,用于给家人写信时