HU felkelt
volume_up
{动词}

1. 普遍的

felkelt (又作: rendez, felébreszt, felmegy, támad)
Láttam, amikor felkelt, és kíváncsi voltam, mire készül, ezért követtem.
'I saw him get up, and I was curious about what he was doing, so I sneaked after him.
And she started to get up and she wanted me.
He started to get up.
felkelt (又作: kelt, ébreszt, felébreszt, felizgat)
" Amikor a nap felkelt... "a boszorkány megkérte Gretel-t, daraboljon fát a sütéshez.
As soon as the sun Was up... the Witch made Gretel fetch the Wood and kindle a fire.
felkelt (又作: megszüntet, emel, felemel, előléptet)
Raven stirred and raised herself up.
felkelt (又作: sarkall, megzavar, kelt, felébreszt)
A férje felébredt, észrevette, hogy Molly felkelt az ágyból, és elment.
Her husband woke up, found she'd slipped out of bed and gone out.
Ezt egészen biztosan tudta, amióta reggel felkelt.
He had been sure since he woke that morning.
Cathy csendben felkelt, lezuhanyozott, majd kiosont a másik szobába, és csendben lemondta az ébresztést, amit Jack kért néhány perccel korábban.
Cathy rose to put her nightie back on, and on her way back from the bathroom she cancelled the wake-up call that Jack had just ordered.

"felkelt" 句子 (英语)

这些例句有来自外部资源,因此可能并非完全准确。bab.la对内容免责。点击这里查看详情。

HungarianEl farkasmódra vigyorgott a vacsora felett, felkelt és megfogta a máguslord lábát.
El grinned like a wolf over dinner, rose, and took hold of the magelord's legs.
HungarianFelkelt, és elfogyasztotta a reggelit, amit pneumatikus csövön juttattak a cellájába.
He arose and received his morning meal, slotted into the cell by pneumatic tube.
HungarianKörülbelül fél órával azután, hogy a templomharang négyet ütött, Cale felkelt.
About half an hour after the Temple of Song rang the fourth hour, Cale stood.
HungarianCuki felkelt, megküzdött a kábasággal, és a szobákat elválasztó ajtóhoz lépett.
Candy got to her feet, fighting her giddiness, and went to the door between the rooms.
HungarianFelkelt az ágyból, belebújt papucsába és elindult a fürdőszoba irányába.
She got out of bed, stepped into her slippers, and made her way to the bathroom.
HungarianA nap már felkelt, de az ég felhős volt, hol kiderült, hol újra beborult.
This has never happened in October, Gran said, wringing her hands on her apron.
HungarianÉs a levegő is újfajta fényben csillogott, mintha felkelt volna a hold.
At the same time he sensed a new brightness in the air, as if the moon had risen.
HungarianFelkelt az ágyról, odasétált az ablakhoz, és széthúzta a vékony függönyt.
She slid from the bed, crossed to the glowing window and parted the gauze curtains.
HungarianJobb volt így, mert ha felkelt, úgyis csak nyafogott a kevés együtt töltött idő miatt.
Cathy liked the way he kissed her, thinking her asleep, and didn't want to spoil it.
HungarianFelkelt hát és a hálószoba felé botorkált, le sem kapcsolta a villanyt a nappaliban.
. He rose and staggered toward the bedroom, leaving on the 1 lights in his sitting room.
HungarianSparhawk ugyan már hajnalban felkelt, de úgy döntött, nem ébreszti fel a többieket.
Sparhawk awoke before daybreak, but decided to let his companions rest.
HungarianHirtelen felkelt a hold egy istennő meztelen vállaként a Nílus felett.
All at once the moon rose over the Nile, like the bare shoulder of a goddess.
HungarianAkkor végre vicsorogva felkelt, s mint a megvert kutya, elindult előttük.
Then at last he rose with a snarl, and went before them like a beaten dog.
HungarianSpade halkan felkelt, kiment a hálószobából, és becsukta maga után az ajtót.
Spade was quiet leaving bed and bedroom and shutting the bedroom-door.
HungarianLestat felkelt a kanapéról, én is azonmód talpra ugrottam, és szembefordultam vele.
He rose from the couch, and I was on my feet immediately, facing him.
HungarianMirt viszonozta a nő pillantását, majd kiitta a levest, és felkelt.
Mirt met her gaze steadily, and then deliberately drained his tankard and rose.
Hungarian- Ejnye, kicsim - mondta Miss Amory, s felkelt, odalépett Luciához, és megpaskolta a vállát.
I can't help it, I - There, there, murmured Miss Amory, rising and going to Lucia.
HungarianTehol felkelt a padlóról, és járkálni kezdet a szűkös, telezsúfolt kis szobában.
Tehol rose from where hed been sitting on the floor and began pacing in the small, cramped room.
HungarianNos, meg kell tartanom a misét mondta végül a dékán, és felkelt, hogy induljon.
Well, I do have that Mass said the dean at last, rising to leave.
HungarianAhogy a nap felkelt, egy-két mérfölddel odébb néhány űrkomp landolt lassú egymásutánban.
As the sun rose, a few Wersgor boats landed very slowly and carefully, a mile or so away.